PDA

Види ја целата верзија : Речник од три јазика - Ѓоргија Пулевски - 1875


Страни : [1] 2

ГоранСтојанов
11-11-09, 15:28
Во 1875 година Ѓоргија Пулевски издава речник на три јазици: македонски, арбанаски и турски. Еве го целиот речник:

http://damj.manu.edu.mk/pdf/0001Pulevski%20Trijazichnik.pdf

Обрнете внимание на правописот на речникот, речиси идентичен на современиот македонски правопис. Јазикот е од западните македонски наречја, но видливи се обидите на Пулевски да внесе елементи од централните и источните говори за да го направи јазикот попристапен до сите Македонци.

Сливнишки
11-11-09, 15:32
Во 1875 година Ѓоргија Пулевски издава речник на три јазици: македонски, арбанаски и турски. Еве го целиот речник:

http://damj.manu.edu.mk/pdf/0001Pulevski%20Trijazichnik.pdf

Обрнете внимание на правописот на речникот, речиси идентичен на современиот македонски правопис. Јазикот е од западните македонски наречја, но видливи се обидите на Пулевски да внесе елементи од централните и источните говори за да го направи јазикот попристапен до сите Македонци.

На това сме обърнали внимание, също и на това кога и каде е издаден речнико. Сичко е ясно.
Обърнали сме внимание и какви книги е писал Пулевски, като е бил в София.

ГоранСтојанов
11-11-09, 19:13
Го отпечатил во Белград, зашто во 1875 Софија била едно големо село. Немало ни саглам крчма, а не па печатница. Се разбира, ни Скопје не било многу поарно.

Ајде сега врати се на јазикот на речникот, после погледни што пишува под графата народ, па словенски јазици, па историја, ...

Сливнишки
12-11-09, 09:17
Го отпечатил во Белград, зашто во 1875 Софија била едно големо село. Немало ни саглам крчма, а не па печатница. Се разбира, ни Скопје не било многу поарно.

Ајде сега врати се на јазикот на речникот, после погледни што пишува под графата народ, па словенски јазици, па историја, ...

Ама аз знам що пишува, знам що пишуват после и Чуповски, и Мисирков.
Това са неколко души, демек маргинална за времето си идея, и очевидно с намесата на Белград. Сите македонисти от това време имат некаква връзка с Белград, без изключение.

Пулевски е бил опълченец по време на руско-турската война и като такъв е получавал дожувотна българска пенсия.

Нема как да направиш нация, с неколко човека, един речник, един весник, една статия и може бе още десетина документа от тоя род на направиш нация. При наличието на многобройни документи за българска нация в Македония.

ГоранСтојанов
12-11-09, 15:58
Добро е, полека напредуваме.

Од „Коминтерната ги создаде Македонците во 1924“, сега стигнавме до тоа дека во средината на 19 век во Македонија:

1. Постоела автохтона идеја за одвоена македонска нација, и интелектуалци што ја подржувале таа идеја, биле спремни да ја спреведат на дела, како што вели Славејков.

2. Таквата македонска нација била дефинирана како наследници на Античките Македонци, и македонската историја ја гледале како одвоена од бугарската, сметајќи ги вторите за Татари.

3. Македонскиот јазик го сметале за одвоен од бугарскиот. Пулевски отпечатил речник, а дури и тие што биле про-бугарски настроени, не го бендисувале бугарскиот книжевен јазик, туку си печателе одвоени буквари и учебници.

4. Од писмата на Славејков во однос на Унијата, гледаме дека меѓу македонското свештенство имало силно движење за обнова на Охридската Архиепископија, паралелно со Бугарската Егзархија, и за формирање на Македонска Православна Црква (1874 година е првиот обид, 1892 е вториот, ќе се задржиме на ова подоцна во посебни постови...)

5. Имало воени активности (Разловечкото и Кресненското востание) и политички активности, но за тоа покасно во одвоени постови...

Сите елементи за основање на една нација и држава се овде, недостасува само спонзор. Русија спрема Србија, Грција и Бугарија се покажала мајка, а спрема Македонија, маќеа.

Сливнишки
12-11-09, 16:09
Добро е, полека напредуваме.

Од „Коминтерната ги создаде Македонците во 1924“, сега стигнавме до тоа дека во средината на 19 век во Македонија:

1. Постоела автохтона идеја за одвоена македонска нација, и интелектуалци што ја подржувале таа идеја, биле спремни да ја спреведат на дела, како што вели Славејков.

2. Таквата македонска нација била дефинирана како наследници на Античките Македонци, и македонската историја ја гледале како одвоена од бугарската, сметајќи ги вторите за Татари.

3. Македонскиот јазик го сметале за одвоен од бугарскиот. Пулевски отпечатил речник, а дури и тие што биле про-бугарски настроени, не го бендисувале бугарскиот книжевен јазик, туку си печателе одвоени буквари и учебници.

4. Од писмата на Славејков во однос на Унијата, гледаме дека меѓу македонското свештенство имало силно движење за обнова на Охридската Архиепископија, паралелно со Бугарската Егзархија, и за формирање на Македонска Православна Црква (1874 година е првиот обид, 1892 е вториот, ќе се задржиме на ова подоцна во посебни постови...)

5. Имало воени активности (Разловечкото и Кресненското востание) и политички активности, но за тоа покасно во одвоени постови...

Сите елементи за основање на една нација и држава се овде, недостасува само спонзор. Русија спрема Србија, Грција и Бугарија се покажала мајка, а спрема Македонија, маќеа.

Е, ако Русия е била спонсор, можеше да има македонска нация и преди Коминтерната. Русия е била спонсор на съществуващи народи, а не е имала за цел да прави нови такива.

Добре, а за сите елементи на българска нация в Македония що да кажеме
- интелектуален елит
- образователна система
- литература
- църква
- национално освободително движение

Имало ги, това е факт подкрепен с безброй документи. Нема как да се скрият и да се забрават.
Тека ли е ? Имаш ли честа и достойнството да отговориш с да или не ?

По твоята логика че излезне дека в Македония имало две нации, българска, формирана, и македонска, в процес на формиране, ама без спонсор :))
Несериозно е.

Разложкото и Кресненското въстание са български, а не македонски.
Достатъчно е само да се види кои са водачите и некои други работи.
Разложкото въстание го прави комитето, организиран още от Левски, а Кресненското е против Берлинскио договор. Против Сан Стефано немало нищо.

ГоранСтојанов
12-11-09, 16:21
Сливнишки,

Бугарската нација ја „возроди“ Русија. Да не беше Русија, немаше да има ни бугарска нација, исто како и Српската и Грчката.

Нациите се создаваат и за тоа треба време, држава, пари, војска, црква, училишта...

Во Бугарија, во Софија, според пишуавњето на еден бугарски академик, во 1903 година, дваесет и пет години после ослободувањето, мнозинстово луѓе се’ уште на прашањето: „Што си?“ одговарале не со Бугарин туку со Рисјанин. Значи уште не им било всадено националното чувство.

Сливнишки
12-11-09, 16:33
Сливнишки,

Бугарската нација ја „возроди“ Русија. Да не беше Русија, немаше да има ни бугарска нација, исто како и Српската и Грчката.

Нациите се создаваат и за тоа треба време, држава, пари, војска, црква, училишта...

Во Бугарија, во Софија, според пишуавњето на еден бугарски академик, во 1903 година, дваесет и пет години после ослободувањето, мнозинстово луѓе се’ уште на прашањето: „Што си?“ одговарале не со Бугарин туку со Рисјанин. Значи уште не им било всадено националното чувство.

С това съм съгласен. От съществуващите през средновековието и по това време балкански православни народи /румънци, сърби, гърци и българи/ Русия създаде нации и им направи държави. На секи помогнала колку било необходимо, на едни повече, да други по-малко.

Русия обаче не се опитвала да прави нации от несъществуващи народи, за разлика от Коминерната.

ГоранСтојанов
12-11-09, 19:18
Велиш од средновековните романци, грци, срби и бугари. Која е средновековната грчка држава? Која е средновековната романска држава?

Сливнишки
13-11-09, 10:27
Велиш од средновековните романци, грци, срби и бугари. Која е средновековната грчка држава? Која е средновековната романска држава?

Предполагам, че знаеш кой е държавотворния народ в многонационалната Източна Римска Империя и кой е офицалния език. И от каква народност е управляващия елит в тая империя, с малки изключения /арменци, грузици и българи/.
За държави като Никейската Империя и Епирско деспоство може и да не си чул, а сигурно има и други, за кои и аз не съм чул.
За влашки и молдовски княжества от 13-14 век може и да не знаеш.

За македонски такива не знае никой, в това число и Русия.

ГоранСтојанов
13-11-09, 15:20
Велиш дека Источната Римска Империја била многунационална, а пак имало државотворен народ!? Кој?

Јас колку што памтам по историја, Источното Римско Царство е дел од Римската Империја. Зачетници на Римската Империја се Латините. Државотворен народ немало. Поимот државотворен народ е измислен на крајот на 18 век.

Ако случајно мислеше дека Источното Римско Царство било грчка држава, да ти кажам дека си грешка. Од речиси илјадагодишното постоење на царството, на престолот бил Грк (гркинка поточно) само четири години. Во текот на целото друго време со Царството владееле луѓе од други народи (или јазици, зашто во тоа време поимот народ уште не е добро дефиниран).

Тие другите деспотства што ги спомнуваш не се национални држави во никаква смисла. Едноставно се феудални државички. Власи, Молдавци и Трансилванци како етноними има во средниот век, но Романци нема.

Таа теза дека современите европски народи се засновани на средновековните држави и народи не држи вода. Повеќе од половината современи европски народи немаат никаков пандан ниту во средниот век, ниту порано. Каде се Албанците во средниот век, каде се Украинците, Белорусите... Па и вие Бугарите, се занесувате дека сте наследници на Турко-Бугарите, а не сте. Бугарската академија во текот на 70-тите години на минатиот век изработи „расова карта“ на бугарија, демек ги мереле расните карактеристика на населението. Во сите окрузи учеството на монголоидната раса е помало од 3%, освен во северосточна Бугарија, каде што навистина може да има нешто останато од Турко-Бугарите, претежно меѓу Гагаузите. Таму монголоидната раса е присутна со некои 15%-тина проценти. Интересно е дека најмало е присуството во Пиринска Македонија, под еден процент.

Сливнишки
13-11-09, 15:44
Велиш дека Источната Римска Империја била многунационална, а пак имало државотворен народ!? Кој?

Јас колку што памтам по историја, Источното Римско Царство е дел од Римската Империја. Зачетници на Римската Империја се Латините. Државотворен народ немало. Поимот државотворен народ е измислен на крајот на 18 век.

Ако случајно мислеше дека Источното Римско Царство било грчка држава, да ти кажам дека си грешка. Од речиси илјадагодишното постоење на царството, на престолот бил Грк (гркинка поточно) само четири години. Во текот на целото друго време со Царството владееле луѓе од други народи (или јазици, зашто во тоа време поимот народ уште не е добро дефиниран).

Тие другите деспотства што ги спомнуваш не се национални држави во никаква смисла. Едноставно се феудални државички. Власи, Молдавци и Трансилванци како етноними има во средниот век, но Романци нема.

Таа теза дека современите европски народи се засновани на средновековните држави и народи не држи вода. Повеќе од половината современи европски народи немаат никаков пандан ниту во средниот век, ниту порано. Каде се Албанците во средниот век, каде се Украинците, Белорусите... Па и вие Бугарите, се занесувате дека сте наследници на Турко-Бугарите, а не сте. Бугарската академија во текот на 70-тите години на минатиот век изработи „расова карта“ на бугарија, демек ги мереле расните карактеристика на населението. Во сите окрузи учеството на монголоидната раса е помало од 3%, освен во северосточна Бугарија, каде што навистина може да има нешто останато од Турко-Бугарите, претежно меѓу Гагаузите. Таму монголоидната раса е присутна со некои 15%-тина проценти. Интересно е дека најмало е присуството во Пиринска Македонија, под еден процент.

Бре..я кажи кой е тоя единствен грък начело на Византийската империя ?
И кой е официалния език, не е латински.

За твое сведение, в почти всички български средновековни документи византийците ги наричат гърци, може да не е точно, ама значи нещо. Гърци са и в битолския надпис.
Несериозно е да се твърди дека немало гръцки народ през средновековието.
Албанците са си там през среднио век, каде са и сега, за Скендербег си чул. Не е паднал от небето.
Румънци верно нема, ама влах и румънец е същото.
Ние верно сме наследници на Аспаруховите и Куберовите българи, и на славяните, като естествено славянската компонента е доминираща, не знам дали е 3 % или 0,5 %, ама е там некаде.

В пиринска Македония не знам какво е присъствието, нема данни, ама Куберовите българи са били във Вардарска :)) за това има данни, в това число и македонски

За балканските народи е ясно, а за сите европейски аз немам претенции да знам кое как е.

ГоранСтојанов
13-11-09, 16:31
Балканските народи не се ништо различно од другите европски народи.

Јазикот на Римската Империјате е латински. Подоцна во некои области почнува да се користи и коине, зашто бил многу одмаќен меѓу образованите. Уште подоцна Источното Римско Царство се префрлило на коине за водење на администрацијата, но латинскиот останал во употреба во многу провинции. Границата латински/коине долго време минувала низ средината на Македонија.

Сливнишки
16-11-09, 08:38
Балканските народи не се ништо различно од другите европски народи.

Јазикот на Римската Империјате е латински. Подоцна во некои области почнува да се користи и коине, зашто бил многу одмаќен меѓу образованите. Уште подоцна Источното Римско Царство се префрлило на коине за водење на администрацијата, но латинскиот останал во употреба во многу провинции. Границата латински/коине долго време минувала низ средината на Македонија.

Горанчо, смешно е да се твърди че немало гръцки народ и гръцки език през средновековието, като цел свет знае обратното. Това е официалния език на Източната Римска Империя и на Цариградската партиаршия.
Кой византийски император е издавал закони на латински бе, човек, глупости трескаш.

На какъв език за писани примерно указите за създаването на Охридската архиепископия ?
Имаш ли честта и достойнството да отговориш прав текст, без да се усукваш ?

ГоранСтојанов
16-11-09, 18:37
Колку е коине јазикот грчки, колку е катаревусата вештачки јазик, и кој е всушност грчкиот природен јазик, тоа се тешки прашања, и тие се за друг тип на форум.

Мојата поента беше дека современите европски народи не се прородно продолжение на средновековните држави, туку се создадени во 19 век.

Падавичар
16-11-09, 18:48
Колку е коине јазикот грчки, колку е катаревусата вештачки јазик, и кој е всушност грчкиот природен јазик, тоа се тешки прашања, и тие се за друг тип на форум.

Мојата поента беше дека современите европски народи не се прородно продолжение на средновековните држави, туку се создадени во 19 век.

Не народи, туку нации.

ГоранСтојанов
16-11-09, 19:55
Точно, мислев на нации.

Кога сме веќе тука, со оглед на тоа што оваа тема беше за Тријазичникот на Пулевски, еве како тој го објаснува поимот народ:

„Народ се вељит људи кои се од еден род и кои зборувајед еднаков збор, и који живувајед и се другарад еден со друг... Така и ние Македонците сме народ и местото наше е Македонија.“

ГоранСтојанов
03-12-10, 15:41
За сите оние што веруваат дека Македонците се појавиле како реакција на Берлинскиот конгрес 1878, еве им еден контра-доказ од 1875 година, Речникот од три јазици на Ѓоргија Пулевски:

http://damj.manu.edu.mk/materijali.html

Во воведот авторот објаснува зошто го напишал речникот на македонски: „зашто во овој крај не се разбира јазикот бугарски“. Речникот е напишан на мијачки, западно македонски говор, но со очигледни обиди да се земат елементи и од централните македонски говори, за да биде поразбирлив за сите Македонци. Речникот е напишан во облик на прашања и одговори. Еве еден дел:

Пи.
Што се вељид народ.

Одг. |
Народ се вељид, људи који се од еден род и који зборувајед еднаков збор, и који живувјед и се другарад еден, со, други, и који имајед једакви, обвчаји и песни и весеља, тије људите ји викајед народ а место, во које живувад, народ, се вељид отечество, од тои, народ.

Така и Македонциве се народ и местово нивно је Македонија.

крум
03-12-10, 19:19
За сите оние што веруваат дека Македонците се појавиле како реакција на Берлинскиот конгрес 1878, еве им еден контра-доказ од 1875 година, Речникот од три јазици на Ѓоргија Пулевски:

http://damj.manu.edu.mk/materijali.html

Во воведот авторот објаснува зошто го напишал речникот на македонски: „зашто во овој крај не се разбира јазикот бугарски“. Речникот е напишан на мијачки, западно македонски говор, но со очигледни обиди да се земат елементи и од централните македонски говори, за да биде поразбирлив за сите Македонци. Речникот е напишан во облик на прашања и одговори. Еве еден дел:

Пи.
Што се вељид народ.

Одг. |
Народ се вељид, људи који се од еден род и који зборувајед еднаков збор, и који живувјед и се другарад еден, со, други, и који имајед једакви, обвчаји и песни и весеља, тије људите ји викајед народ а место, во које живувад, народ, се вељид отечество, од тои, народ.

Така и Македонциве се народ и местово нивно је Македонија.
Брях тоя речник къде бил издаден!?!
"У БЕОГРА/1 .
У ДРЖАВПОЈ 111 Т А М П А Р II Ј Ц
'^
ТАБ ОДУ11ИЈ1Н1.
1875
Ама нейсе,нека да оставим издателството.Даже и граматиката ше одминем.Я да видим обаче каква азбука е ползвана "ј" "љ" "ђ" "њ" "ћ" "џ".Ауууу красота.Тия буквички май по късно се появяват у "македонската" азбука :ne:Бре странно защо никой друг в македония не ги е ползвал до преди 1944-45г а има цел речник с тех от 1875???

ГоранСтојанов
03-12-10, 20:54
Круме, тоа што тебе не ти се допаѓа азбуката не значи дека не е добра. Има континуитет во сите обиди да се создаде македонски јазик (на Пулевски од 1875, на Мисирков од 1903, па се’ до кодификацијата 1945), односно сите обиди биле со фонетски правопис и кирилска азбука.

крум
04-12-10, 00:30
Круме, тоа што тебе не ти се допаѓа азбуката не значи дека не е добра. Има континуитет во сите обиди да се создаде македонски јазик (на Пулевски од 1875, на Мисирков од 1903, па се’ до кодификацијата 1945), односно сите обиди биле со фонетски правопис и кирилска азбука.
За каков "континуитет"говориш???Нема такъв!
Един ми покажи дето е писал с теа букви преди 1945 - Гоце,Яне,Мисирков,братя Миладинови,Пърличев.....Един бе,само един ми покажи дето я е ползвал таа азбука.Е как така се издава речник в Белград на "македонски" ама никой в македония неползвал по тоа време теа букви????Изведнъж србите се връщат за сетен път в македония през 1944 и хоп буквичките пъкват.

Biljana_Gjorbunarska
04-12-10, 09:04
азбуката која ја користеле Лозарите била:

А Б В Г Д Е Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

крум
04-12-10, 12:22
азбуката која ја користеле Лозарите била:

А Б В Г Д Е Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

A теа букви от де се пръкнаха???Некой в македония ползвал ли ги е педу 1945???
"ј" "љ" "ђ" "њ" "ћ" "џ".

Biljana_Gjorbunarska
04-12-10, 12:50
Някои ги ползвали и българите
http://img710.imageshack.us/img710/8281/bugarskaazbuka1824.png

Наум Евро и Коста Групче во својот буквар употребиле 29 букви, од кои две се српски за да се придобие српската симпатија и една црковномакедонска за јотизација на два гласа. Азбуката од букварот е:
Големи букви
А Б В Г Д Е Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ћ Ђ Џ ь
Мали букви
а б в г д е ж з и і к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ћ ђ џ ь

Забелешка: Буквата Ь се користела за запишување на диграфите ль и нь, односно љ и њ.„Кој е крив“

Статијата „Кој е крив“ е напишана од страна на Темко Попов во 1887 година. Оваа статија всушност е големо писмо на 20 страници испратено до српските власти со цел да се исполни втората точка од привремената програма на Комитетот, односно да се разгледа положбата на Македонија по инсталирањето на Бугарската Егзархија.

Во оваа статија и во трудовите објавени од овој комитет се употребувани само 26 симболи за запишување на македонскиот јазик. Од денешната македонска азбука изостануваат, како посебни знакови, буквите ќ, ѓ, љ, њ и ѕ. Сепак овие букви биле присутни при пишувањето но не се бележеле како посебни букви туку како диграфи, односно кј, гј, лј и нј. Азбуката која ја користел Комитетот била:
Големи букви
А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Џ Ш
Мали букви
а б в г д е ж з и ј к л м н о п р с т у ф х ц ч џ ш

Забелешка:Диграфите кои не биле дел од азбуката се: кј, гј, лј и нј.

Han Solo
04-12-10, 13:08
Темко Попов бил македонски национален деец, македонист, член на Тајниот македонски комитет и публицист кој смета дека „најглавната работа е Македонија да се помакедончи“.

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BF% D0%BE%D0%B2

От 1887 до 1913 Темко Попович е на сръбска служба последователно в консулствата в Солун, Цариград и Атина. През 1918 година е назначен за сръбски кмет на Охрид.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BF% D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Кажи така кой е Темко, за да се сетим каква била азбуката. ;)

Зато ние, Драги ми Деспоте, бефме зафатиле ушче од лани и дори от олим-лани да препорачааме да се отвореет македонски училишча со ова наречие, штото колку је можно да се искоренвеет блгаризмите, кои се имеет пикнато от отворанјето на блгарските училишча во Македониа, и да се замествеет со поприродните т.ј. српските. Мене никој не може да ме разубеди оти по инакоф начин можеат да се збратимосеет овие два братски народа и јазика. Најглавната работа је Македониа да се помакедончит.

Biljana_Gjorbunarska
04-12-10, 14:11
Ако и да е просърбски настроен, Темко в това време има написани някои интересни неща като констатации.Писмо на Темко Попов до Деспот Баџовиќ
од Темко Попов
9 мај 1888 година, Солун.


Драги Деспоте,

Во предговороф на ова писмо ќје ти предизвестам, оти ја кје се помачам да ти пишам, колку је можно, на наше наречие замствајки оние речи, кои ја и незнам, со блгарски. Шчо да се чинит инака, Деспоте! Нашето наречие кога можело да диктира на другите славјански наречиа, останале наисиромашко и, како питач, соружит рака било на блгарското, било на српското и дури на Руското! Не отричам ја оти своите славјански наречиа, се сходни помегу си и оти природно је да се взаемеет едното от другото, а не до вакво дередже (дже - не знам како се пишит) до кое е дошло нашето кутро наречие, шчо да не можит чоек да си искажит мислите, без да употребит блгарски речи, ако тој имат живено у блгарско, српско - ако у српско. Вистина, нашево наречие, како најсходнос о српското требит од него да црпит оние речи, кои ги немат у речникот си, но каде ни је нашиот речник, каде се нашите филолози, кои да может да се завземеет со овај важен вопрос т.ј. да ни составеет граматика и други најнужни учебници, барем за основните училишча? Немајки наши филолози, каде се српските, кои да знает нашево наречие и да сочинеет овие елементарни необходни книги со такво научно безпристрастие штото тамо само да употребеет српски, вместо дополнителни, каде неможеет да најдеет Македонски речи, а и да се водеет от слеп патриотизам и, вместо да составеет македонски учебници, да сочинеет чисто српски.

Да не се лажиме, Деспоте, националниот дух у Македониа до такво дередже денеска је стигнал, штото и сам Исус Христос ако слезит от небоно неможит да го уверит Македонеца, оти је блгарин или србин, освен оние Македонци у кои веке пропагандата блгарска се имат вкоренено. За да се увериш ти во ова нешчо требит да земеш блгаризма пред очи. Блгарската пропаганда ево веке се чинеет 20 години, каде работат у Македонија, во најслепите времина, кога грцизмот - сосвем чужда нациа, беше зафатил да се фкоренвит во срцето Македонско; и Македонците кога видоа зрак от славјанизам, фрлиа се, као слепи во пазуите му, без да пулеет на разликата му. Стигаше за ними шчо се откинаа от грцизмот. Но шчо да чинат сега т.ј. после двадесет години блгарски маки, акимлаци и немилосни парични жертви?

Се чинит она, Драги ми Деспоте, шчо е природно, но за блгарите неочекувано т.ј. сега секој македонец признава, оти тој не је блгарин и гласно исповеда својата нациа, ако и да се ползувеет ушче от блгарски срества, немајки, разуме се, свои.

После, от како вигаме ние оти блгаризмот пропадат вака ужасно, можно ни је да се вервит, на некаков успех за распространенјето на друг, какоф и да је тој, славјански јазик? Ја не вервам, а таа исто не вервам и ти да вервиш. Зато ние, Драги ми Деспоте, бефме зафатиле ушче од лани и дори от олим-лани да препорачааме да се отвореет македонски училишча со ова наречие, штото колку је можно да се искоренвеет блгаризмите, кои се имеет пикнато от отворанјето на блгарските училишча во Македониа, и да се замествеет со поприродните т.ј. српските. Мене никој не може да ме разубеди оти по инакоф начин можеат да се збратимосеет овие два братски народа и јазика. Најглавната работа је Македониа да се помакедончит.

Ваш пријателј
Т. Попов

Han Solo
04-12-10, 14:21
Да де, съгласен съм, че са интересни - вижда се как мислел и разсъждавал един македонист на сръбска служба -
"Македониа да се помакедончит." :D
Тия дето не били на сръбска служба, мислели точно обратното.

Biljana_Gjorbunarska
04-12-10, 14:27
Пулевски

„Тогаш уште верував дека сме тргнале да се биеме за Македонија. И не само јас, туку сите верувавме и бевме готови да умреме: или слобода или смрт, трето нема. Ама не било така. Едно мислел волкот, друго овчарот... Овде Бугарите се играат со нас и ја вртат водата на својата воденица, заедно со црнокапецот Натанаил, кој е Македонец ама повеќе влече на бугарско... Еве со чети чекаме да заминеме за Турско и да се биеме за нашата слобода, ама не пуштаат. Кладоа оган и сега сакаат повеќе шум пред Европа, моите војници се растураат полека, а и јас нема зошто да чекам”. “

Han Solo
04-12-10, 15:13
Може ако искаш да цитираш и Джинот, Жинзифов, Шапкарев, Миладинови, на мен не ми пречи. ;)
Пулевски и Темко Попов са ясни. :D

ГоранСтојанов
06-12-10, 15:33
Во однос на користењето фонетска азбука за пишување на македонскиот јазик пред 1944, да ги додадам на веќе спомнатите примери и книгата: „За македонцките работи“ од Мисирков од 1903:

http://misirkov.org/zboroi.htm

Не само што азбуката е фонетска и многу слична на современата македонска азбука, туку и неговата расправа за стандардниот јазик го издржа тестот на времето.

Тука се исто така и збирките поезија од 1930-тите... Бели Мугри од Рацин, на пример. Сите се пишувани со истата фонетска азбука што до денес ја користиме.

Biljana_Gjorbunarska
06-12-10, 16:46
Да не го забраваме и М. Цепенков. И неговата азбука е фонетска. http://img525.imageshack.us/img525/2650/cepenkov.png

Han Solo
06-12-10, 17:23
Разни хора, разни идеали.

http://4.bp.blogspot.com/_ofsKG4Jlu5I/RyNFvhjoy-I/AAAAAAAAAJ8/qMJwWOB90E4/s1600-h/Pulevski-6.jpg

Гьоргьия М. Пульевски

Гледам интересни букви ползвал Пулевски, а и познанията му по история и география са много интересни.

Мијаци - кусо речено, Македонци - продолжено речено. Мијак значит бистар ум, хора бистроумни, оште Македонци

Пн,
Што је Србин и какво је това име кажими да знам?
Од.
Србин је име, христијанско и мушко, а срби се мнозина, иљи имиња,
иљи људи а србиновци је ку^а која се зовед така. !
Пн.
Што је Србија иљи Србадија.

Србија је многу делови земја, каде живувајед тије људи, који су до-
сељени од север у Иљирик римски.
Пн.
Који се тије делови кажи ми ако знајеш.
У Јевропа у Иљирику римском зачевши.
а.Бачка, Банат, Стрем, Хорватска, овије се у' аустријском царству
б, Расија, Шумадија, Мачва, тије се у књажевини Србији.
в, Босна, ЕрЦегована, Горња мисија Захолмија, Рагуза, Албанија и Македонија тије се у царству турском, и под вдаденијем његовог вељаче-
ства Елив шанди Султан Абдул Азис Азамет.
г, Књјажество Црна Гора на Цетињје.
Овије се именувајед од севјера пришедши славјани иљи северјански
станишта. !


http://img292.imageshack.us/img292/8412/mongko2.jpg

Чудно ми е къде ли ги научил тия неща?

Biljana_Gjorbunarska
06-12-10, 17:51
http://img63.imageshack.us/img63/7519/pleme1.png
http://img525.imageshack.us/img525/199/pleme2.png

stinger
06-12-10, 18:00
Да не го забраваме и М. Цепенков. И неговата азбука е фонетска. http://img525.imageshack.us/img525/2650/cepenkov.png

Чиста българска азбука от онова време :D :D :D :D

крум
06-12-10, 19:23
Да не го забраваме и М. Цепенков. И неговата азбука е фонетска.

Ние него нема да го забравим,ама вие кога ше се сетите да му прочетете автобиографията???

Biljana_Gjorbunarska
06-12-10, 21:30
Чиста българска азбука от онова време :D :D :D :D

E айде види без наочари.

Каде се Я, Ю.
А гледаме , че има и йота.

stinger
07-12-10, 02:28
E айде види без наочари.

Каде се Я, Ю.
А гледаме , че има и йота.

Алоуууу Биляно как така къде са Я Ю !?!?!?

Примерно на тая картинка дето ти си я дала я е в името на сборника НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ :D :D :D :D

И това i или ижеи или както ти му викаш йота за твоя информация се ползва в българската азбука по времето когато тези сборници са издадени присъства в писмеността !!!

Но главния въпрос тук е друг че ти се опитваш пак да извъртиш нещата по твоему :D :D :D :D

И не знам въобще ти наясно ли си че тука става въпрос за поредица от сборници НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ в които са описвани различни умотворения разкази сказки песни от всички краища на България и са описвани в оригинал на говора в транскрипция за да е по ясно разграничението на звуците в речта, това е правено единствено с научна цел и за улеснение на читателите при звуковия анализ.

И всички тя НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ са описани в такъв вид без значение от коя част на България са били всичко е описано точно буква по буква в зависимост от говора !!!

Зарија
07-12-10, 04:06
Да не го забраваме и М. Цепенков. И неговата азбука е фонетска. http://img525.imageshack.us/img525/2650/cepenkov.png

Бугарите нека обрнат внимание и на акцентот...

Biljana_Gjorbunarska
07-12-10, 09:04
Алоуууу Биляно как така къде са Я Ю !?!?!?

Примерно на тая картинка дето ти си я дала я е в името на сборника НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ :D :D :D :D


Я и Ю ги има само в българския текст. В македонския, написан от Цепенков ги няма.

Сигурен ли си, че i се е използвала тогава в българската азбука? Май не.

stinger
07-12-10, 19:53
Я и Ю ги има само в българския текст. В македонския, написан от Цепенков ги няма.

Сигурен ли си, че i се е използвала тогава в българската азбука? Май не.

Първо това не е македонски текст, недей пак да импровизираш !!!

Това са НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ !!!

Това е многотомно издание и във текстовете от другите области на България също ги няма тъй като всички текстове са описани буква по буква спелирани и транскрибирани за по добър разбор на речта и буквата i я има и за другите говори!!!

Незнам как е при вас, но при нас и в учебниците по български език за основно и средно училище има дялове с изучаване на народните говори и там текстовете са в подобен вид транскрибирани за по лесно заучаване, е сега вече буквата i не се използва разбира се !!!

Да абсолютно сигурен съм че е фигурирала и то точно в това време до началото на миналия век, и дори в един период някакви научни главотикви са искали да я наложат категорично в азбуката и дори са искали и ю и я да ликвидират ама е имало голям отпор и не е минал номера, а и аз благодарение на тая буква съм печелел толкова много басове е хеи :D :D :D :D

Да фигурирала е и тя и този голям юс в изписването тогава се е налагал масово и сега първата визуална картина с доказателство за присъствието и на двете букви веднага се сетих за една заглавна страница за български народни песни а вие сетихте ли се :D :D :D :D

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Bulgarian_songs_Miladinov.jpg

Кво ше кажеш а и голям юс и i буквата присъстват, яко а !?!?!?

И като последно само да ти кажа не бъркай и не свързвай кирилическата буква i с привнесената от Вук Караджич латинска буква j забелязвам че вие македонистите много често изпадате в тая заблуда и ви се привиждат сръбски джейове ама ше се научите вий !!! :D :D :D :D

Biljana_Gjorbunarska
07-12-10, 21:18
Грешиш. Провери од кога са Умотворенията на Цепенков и ще разбереш за какво ти говоря.

Трајковски Борче
07-12-10, 21:26
Грешиш. Провери од кога са Умотворенията на Цепенков и ще разбереш за какво ти говоря.

Ве читам внимателно и искрено откривам некои работи. Ви завидувам на трпението, посебно тебе Билјана, која и да си, интересен соговорник и добар познавач на овие теми. Браво Билјана, има што да се научи од овие преписки...:aplauz::aplauz::aplauz:

stinger
07-12-10, 21:50
Ве читам внимателно и искрено откривам некои работи. Ви завидувам на трпението, посебно тебе Билјана, која и да си, интересен соговорник и добар познавач на овие теми. Браво Билјана, има што да се научи од овие преписки...:aplauz::aplauz::aplauz:

Ей и господинот от старата школа и той даже е въодушевен брей брей голям ентусиазъм внесе тая Билянкa сред вас брей :D :D :D :D


Грешиш. Провери од кога са Умотворенията на Цепенков и ще разбереш за какво ти говоря.

За голямо съжаление не разбирам за какво ми говориш просветли ни !!!

Biljana_Gjorbunarska
08-12-10, 18:05
За голямо съжаление не разбирам за какво ми говориш просветли ни !!!
Умотворенията са от 1892 г.
Виж как изгледала тогава българската азбука. Няма и помен от i.

http://img205.imageshack.us/img205/6608/novini.png

stinger
08-12-10, 21:03
Умотворенията са от 1892 г.
Виж как изгледала тогава българската азбука. Няма и помен от i.

Виж сега това пък е толкова елементарно дето си го дала, да, може да се каже че това е преходен период и по това време употребата на i вече е минимална и навсякъде е ограничена, но се срещат и изключения и на някои места има пропуски и се ползва буквата i лично аз имам медал от тоя период където фигурира тая буква, обаче не в това е въпроса, просто ти се опитваш да изкараш че едва ли не тая буква е някакъв аналог на днешната ви привнесена от Вук Караджич j и че в тия текстове тя се е ползвала за да характеризира някаква несъществуваща македонска фонетична и буквена система, нещо си се заблудила, просто тая буква в случая са я ползвали за транскрипция и то НЕ САМО в текстовете свързани с Македония, но и с всички други части на България надявам се че сега разбра за какво иде реч и не се опитвай да заблуждаваш хората !!!

Biljana_Gjorbunarska
08-12-10, 21:18
Дай да видиме други текстове с i. Да няма Я и Ю, Й, Е двойно и краесловни ерове.

Виж бележката под линия на български на следната страница
http://img823.imageshack.us/img823/2258/mc18928219.jpg

Не ми изгледа да е транскрипция.

Han Solo
08-12-10, 21:41
Хубу де, ето как се подписал Цепенков със собствената си ръка:http://www.promacedonia.org/bmark/cepenkov/bio/list2.jpg

Вечен спомен да остаам
На мой мил народ бугарскъи,
Да [г]и пей и ми вели:
— Бог да прости деда Марка,
Що [г]и пишал тие неща,
Од нашите предедои
И за сега да се знаи.

Марко К. Цепенковъ, 1896

Гледам липсват някои букви, а?
Други пък са си баш на мястото. :hoho:

ПС
Може "бугарскъи" да е и бугарскьи, не знам, не е много ясно, затова пък подписът накрая ясно се чете.

Biljana_Gjorbunarska
09-12-10, 08:08
В подписа, да. Но в текста няма Й, Я, Ю, Щ, ѣ, краесловни ерове.

Краят на стиха не си го предал вярно. Писал си

Вечен спомен да остаам
На мой мил народ бугарскъи,
Да [г]и пей и ми вели:
— Бог да прости деда Марка,
Що [г]и пишал тие неща,
Од нашите предедои
И за сега да се знаи.
Марко К. Цепенковъ, 1896

А Цепенков е писал
Вечен спомен да остаам
На моi мил народ бугарскьи,
Да и пеи и ми вели:
— Богда прости деда Марка,
Што и пишал тие нешта,
Од нашите предедои
И за сега да се знаи.
Марко К. Цѣпенковъ, 1896
В автобиографията Цѣпенковъ е Цепенков.

Виж тука
http://img192.imageshack.us/img192/8480/list10.jpg

Имаме и буква Џ - дедо му бил песнаџиа

Ако я сравним цепенковата азбука с денешната македонска - разликата е в предаването на Ќ и Ѓ като КЬ и ГЬ. Намясто j използва i. Toвa e.

Han Solo
09-12-10, 09:34
Билянке, поправките ти са точни, както и коментара за липсващите букви от двете днешни съвременни азбуки, приемат се! :)
... С едно малко изключение - има една "страшна" ;) буква ь
Огледай хубаво в уголемения цитат - гакьи, кье...
Поне на мен така ми се струва.
Това с предаването на Ќ и Ѓ като КЬ и ГЬ, не държи вода, защото пък срещаме "коньари" и така нататък...

Да обобщим за разликите между писанията на Цепенков и днешните азбуки:

1. От българската липсват Й, Я, Ю, Щ (както ги наричате вие руските), но има ь
2 От македонската Ќ, Ѓ, J (както ги наричаме ние сръбските), но има Џ
3. i я няма и в двете
Сещаш ли се накъде бия? :D

Biljana_Gjorbunarska
09-12-10, 14:59
Не се сещам.
Љ и Њ е олеснен вариянт на ЛЬ и НЬ. Тавви сливания на букви са познати и в средновековните текстови.
Ще потърся примери.

Само не знам защо Ќ и Ѓ да са сърбски.
Каква разлика гледаш между цепенковата i и денешната македонска ј, освен това, че продъжава малку под реда?

Biljana_Gjorbunarska
09-12-10, 15:51
http://www.ivanstamenov.com/wp-content/uploads/2009/10/chast3-1.jpg
Иван Асен още пишел Њ.

stinger
09-12-10, 20:18
http://www.ivanstamenov.com/wp-content/uploads/2009/10/chast3-1.jpg
Иван Асен още пишел Њ.

Е хе хе хе ти съвсем за олигофрени тука ни подкара, още Иван Асен вика пишел Њ абе ей я се стегни малко !!!

stinger
09-12-10, 20:26
Каква разлика гледаш между цепенковата i и денешната македонска ј, освен това, че продъжава малку под реда?

Айде пак тая с това i вече и "цепенкова i" даже го нарече а това си е старинното иже и леле божке събери си вересиите !!!

Ами примерно какво ще речеш за разликата че тая буква J я привнася от латинската азбука господина Вук Караджич през 1818 изфабрикува нова сръбска азбука в която фигурира както тоя сръбски J така и другите две буквички дето викаш че още Иван Асен ги бил писал брех брех !!!

Han Solo
09-12-10, 20:49
Само не знам защо Ќ и Ѓ да са сърбски.

Кога и от кого са въведени
и кога и от кого са използвани преди това? :D


Каква разлика виждаш между цепенковата i и денешната македонска ј, освен това, че продъжава малку под реда?

Билянке, разбирам те, но дай да бъдем малко реални, а? :)
Не знам защо си мислиш, че Цепенковото i е различно от използваното от българите i ?
За разлика от j, използвано само от сърбите... ти си знаеш де. ;)
С каква цел си подчертала тая буква Ѫ в текста? Тя се използвала в България, не знаеше ли?
Хайде гледай внимателно!

http://kachi-snimka.info/images/rgh1291923994j.jpg

Има Ѫ, има и i , нали?
Jaко, а? :D

Biljana_Gjorbunarska
09-12-10, 21:03
Е хе хе хе ти съвсем за олигофрени тука ни подкара, още Иван Асен вика пишел Њ абе ей я се стегни малко !!!

Аз ти го показвам Търновския надпис на Иван Асен, ти се правиш на сляп.

Хайде виж какво пиши

ИЗЛѣЗОХ НА БРАЊ ВЪ...

Biljana_Gjorbunarska
09-12-10, 21:08
Айде пак тая с това i вече и "цепенкова i" даже го нарече а това си е старинното иже и леле божке събери си вересиите !!!

Ами примерно какво ще речеш за разликата че тая буква J я привнася от латинската азбука господина Вук Караджич през 1818 изфабрикува нова сръбска азбука в която фигурира както тоя сръбски J така и другите две буквички дето викаш че още Иван Асен ги бил писал брех брех !!!

Цепенковата i = денешната македонска ј = българската й

Брех, мрех, това е положението.

Цепенковата азбука е поблизка до азбуката на Пулевски, отколку до българската азбука.

Biljana_Gjorbunarska
09-12-10, 21:14
Билянке, разбирам те, но дай да бъдем малко реални, а? :)
Не знам защо си мислиш, че Цепенковото i е различно от използваното от българите i ?
В времето на Умотворенията - 1892 не се използвало i Цепенковото е =Й

За разлика от j, използвано само от сърбите... ти си знаеш де. ;)

Разликата е само в начертанието на бквата. Звуковата стойност е същата. Дали ще е закривена на ляво или на дясно - все тая.

С каква цел си подчертала тая буква Ѫ в текста? Тя се използвала в България, не знаеше ли?
Това го вземах наготово. Не съм го изрязвала аз.
Следващите са мои изрезки.

Han Solo
09-12-10, 21:17
В различни времена, правописа бил различен, ползвали се и някои различни букви в българския език - факт.
Цепенков пишел на Прилепския си диалект и дори бил поощряван от българските власти да го прави - факт.
Но да търсим някаква въображаема Цепенкова азбука е смешно, човека се борел за българска църква и български училища, все пак.

Раковскьи не престрами да се викаме помегьу си „господине"; Раковскьи не престрами да не се страмиме, оти сме бугари; Ра[ковскьи] не престраши да се откажуаме од гърчкьите владици.

Отко[г]а се настрояфме од негоите поучениа, неколцина почнафме да проповедуаме помегьу народот, да го изтераме владиката, да го замениме гьрчкото учение со бугарцкото; да [г]и замениме училиш[т]ните и църковните епитропи со бугарскьи, и друзи народни работи. Навистина малцина я заватифме църковната работа и од най-сиромаси, ама големо чудо напраифме со изтеруаньето гърчкьио владика и осфоуаньето църкфата и училищата. Ете, що рекле стари, од една искра се праи пламен...
...Отко[г]а го изтерафме владиката и си наредифме църковните работи и училиш[т]ните под нашата повела (под българска власт), многу се радуаф, оти видоа очите мой спасението църковно, да се откьиниме од еден пастир наемник, що се трудеше да ни сотри язико и да не погърчи.


Виж при Пулевски е точно обратното, той пък искал българските да се заменят със сръбски и така Македония да се помакедончи.

stinger
09-12-10, 21:58
Аз ти го показвам Търновския надпис на Иван Асен, ти се правиш на сляп.

Хайде виж какво пиши

ИЗЛѣЗОХ НА БРАЊ ВЪ...

Грешка голема там пише

съизлѣзох на бранъ въ

Дума БРАЊ не съществува има БРАНЪ !!!

И в случая ако сме честни лигатурата или сливането на букви е тризнаково и са сляти три букви АНЪ нали така !?!?!?!?

Можеби нова буква АНЪ е изписал Иван Асен а по твойте фантазии :haha: :haha: :haha: :haha:

И в тия текстове няма отделни букви измислени от богатото ти въображение а има лигатури във всевъзможни вариации понякога са сливани механично и по четири и повече букви което не ти дава право да измисляш нови несуществуващи тогава букви, айде малко безплатно обучение относно лигатурите да знаеш че те са много разпространени в кирилицата и сливането на две или повече букви се е правило с практичната цел за по-икономично записване и оптимално използване площа на носителя благодаря за вниманието

stinger
09-12-10, 22:15
Цепенковата i = денешната македонска ј = българската й

Брех, мрех, това е положението.

Цепенковата азбука е поблизка до азбуката на Пулевски, отколку до българската азбука.

Първо такова нещо като "Цепенкова i" няма има бука ижеи !!!

Ха то значи на всяко място когато някой напише i и трябва с неговото име да я наричаме така ли !?!?!?!?!? що пък да не е пулевско i или мисирковско i по тая логика :haha: :haha: :haha: :haha:

А тук пък може би трябва аврамовско i да измислим че някой си Аврамов в Карнобат записвал народни умотворения и ползвал тая буква

http://store.picbg.net/pubpic/D5/14/20ebc216d2add514.JPG

Аз пък на база на твоите умотворения бих казал че Аврамовската азбука е още по близо до Сульо Пульовската :haha: :haha: :haha: :haha:

stinger
09-12-10, 22:32
В времето на Умотворенията - 1892 не се използвало i Цепенковото е =Й

Как да не се е използвало, а за другите региони на България където са описани други народни умотворения също се използва масово и там записващи са били други не Цепенков използва се и още какРазликата е само в начертанието на бквата. Звуковата стойност е същата. Дали ще е закривена на ляво или на дясно - все тая.

А само в начертанието е разликата ми то по тая логика и с й разликата е само в начертанието ....... да обаче j е нахакана в азбуката ви след 1945 със специално решение и е привнесена от сръбската азбука и няма нищо общо с i което присъства в кирилическата азбука от създаването и а j е привнесено там от латиницата благодарение на чичко Вук караджич през 1818 година това е


Това го вземах наготово. Не съм го изрязвала аз.
Следващите са мои изрезки.

:D :D :D :D

крум
10-12-10, 07:00
Билянке като показваш нещо не го изваждай от контекста му, с цел да преиначаваш смисъла.Сборника с умотворенията е многотомен и е писан от много хора.Така че другия пит като го коментираш покжи заклавната страница с името на М. Цепенков.Е тогава ше ти и доста неловко да говориш по него.К.Шапкарев знаеш ли кой е!?!
http://img6.imageshack.us/img6/3858/kuzmanshapkarevsborniko.jpg

Biljana_Gjorbunarska
10-12-10, 14:14
....айде малко безплатно обучение относно лигатурите да знаеш че те са много разпространени в кирилицата и сливането на две или повече букви се е правило с практичната цел за по-икономично записване и оптимално използване площа на носителя благодаря за вниманието

Сега и ти ако си го научиш урока ще разбереш какво е предимството на Љ и Њ пред ЛЬ и НЬ.
Правилото е един звук да се беляжи с една буква. Буквата Ь няма звукова стоимост. Не случайно е позната като мягкий знак.

Biljana_Gjorbunarska
10-12-10, 14:22
А тук пък може би трябва аврамовско i да измислим че някой си Аврамов в Карнобат записвал народни умотворения и ползвал тая буква
Аз не съм казала, че цепенков я измислил буквата i, нали?
В всички случаи кога я ползва Цепенков му значи денешното ј.

При Аврамов е друга работа. Там освен й му значи и знак за мекост.

При него не гледам да има някаква системност, защо с същото значение, за мекост го използва и Ь.

Biljana_Gjorbunarska
10-12-10, 14:42
е привнесена от сръбската азбука и няма нищо общо с i което присъства в кирилическата азбука
:D :D :D :D
Добре, какво общо има Й с кирилическата азбука?
Или ако е проблем начертанието къде в кирилицата има буква Н, или И, или Я напишани точно така. Или Щ.
Я е обърнато латинско R.

За Н и И, познай кое, кое е

http://img101.imageshack.us/img101/9866/spasen.png

Biljana_Gjorbunarska
10-12-10, 14:49
Е тогава ше ти и доста неловко да говориш по него.

Само не разбрах защо тряба да ми бъди неловко. Би ли разяснил малку.

Biljana_Gjorbunarska
10-12-10, 15:02
Виж при Пулевски е точно обратното, той пък искал българските да се заменят със сръбски и така Македония да се помакедончи.
Това не ти е точно. Перафразата ти е на Темко Попов.

Нещо интересно от Триязичника на Пулевски
http://img574.imageshack.us/img574/7293/puljevski.png

Biljana_Gjorbunarska
10-12-10, 15:12
Още нещо интересно за имената на македонците през 1875 г. Няколку примери.
http://img253.imageshack.us/img253/8886/imena2.png

http://img547.imageshack.us/img547/6642/imena3.png

http://img406.imageshack.us/img406/1707/imena4.png

http://img225.imageshack.us/img225/2811/imena5.png

http://img585.imageshack.us/img585/5403/imena6.png

http://img18.imageshack.us/img18/7107/imena1.png

Han Solo
10-12-10, 16:20
Да де, съгласен съм, Пулевски има много интересни работи и за Александър, и за македонците (мияци кусо речено) и за това откъде са дошли македонците - "ние славяните сме се народиле в Азия и от Азия сме дошле". Дали е така, не знам. ;)

Пулевски бил добър зидар (?), но наистина има забележителни "знания" по история, география :D и езици и написал доста интересни неща.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Slognica_re%C4%8Dovska%2C_%C7%B4or%C7%B5ija_Pulevs ki.jpg

Това Ю, Я, Ъ и И ли са, или пак бъркам? :hoho:
Мияк галички от Албания??? :cool:

Издал и
“Речник от четири језика.
І Српско-Албански,
ІІ Арбански-Арнаутски.
ІІІ Турски.
ІV Грчки.
Скроена и написана от Џорджа М. Пулевски, архитекта у Галичник окружие дибранско 1872 година. І-ва част. Београд, штампарија Н. Стефановича и дружине. 1873.”

Някой по-знаещ и образован от мен може ли да ми каже кой от тези четири езика е македонския?

И това "
„Мијаци - кусо речено, Македонци - продолжено речено. Мијак значит бистар ум, хора бистроумни, оште Македонци“, също е много интересно.
Наистина интересно!

Biljana_Gjorbunarska
10-12-10, 16:52
Мияк галички от Албания??? :cool:

Пак не четеш внимателно.
Пиши за Г.угрина Џиковъ търг. Галички от Албания.

Какво те чуди някой търговец - от Галичник се заселил в Албания и под негово настоятелство се издава книгата?

ГоранСтојанов
10-12-10, 17:55
Само малку да ви се придружам во разговорот околу разликите меѓу македонскиот и бугарскиот правопис: постои една суштествена разлика, македонскиот правопис е фонетски, значи за секој глас постои по една буква, и секоја буква претставува еден и само еден глас, а бугарскиот не е, туку е етимолошки, па така имаме двогласи (една буква да претставува два гласа: ја, ју) и обратно со две букви да се претставува еден глас: дз за ѕ, и дж за џ, а освен тоа омекнувањето да се прави со мекиот глас, значи две букви за еден глас.

Речиси сите европски народи во текот на 19 и 20 век се стремеле да си ги реформираат правописите до фонетски. Тоа е случај и со бугарскиот јазик. Не знам точно колку правописни реформи има поминато, но мислам дека последната е од 1945, и пак не е ни блиску до фонетски. Македонскиот, од друга страна, е фонетски од самиот почеток. Не само што македонците природно си пишувале со фонетски правопис (Пулевски, Цепенков...) туку Мисирков во 1903 напишал теоретска подлога за формирање на стандарден јазик, и се разбира предложил правописот да биде фонетски со мали етимолошки отстапки.

Околу тоа како буквите, односно графемите, изгледаат, нема во Македонија никаква полемика: македонската азбука е автентична, не личи ниту на српската ниту на бугарската, туку е сосема прилагодена на македонскиот јазик. Македонскиот правопис доживеа само една мала реформа 1947 година, кога глаголските времиња се прилагодија според централните говори (до тогаш беше: пишуе, а потоа стандардно стана пишува). Освен тоа ниту имало, ниту има потреба за правописна реформа.

ГоранСтојанов
10-12-10, 17:59
Ако добро разбрав, извадоците од Тријазичникотна Пулевски од 1875 година Билјана ви ги наведе за да ви покаже дека Македоците одамна си имаат презимиња на -ски. Тоа негира една од десетте „Лажи“ на Божидар Димитров дека во 1945 комунистите на сила им ги смениле презимињата на Македонците од -в во -ски.

Han Solo
10-12-10, 18:13
Билянке, ако прочетеш внимателно написаното от Пулевски, ще видиш,
че собственото си родно място Галичник го слага в Албания?! :D
И не само това място...
Ще установиш и друго - любимите ти "македонски" букви љ,њ и някои други, според Пулевски са измислени от ''славни стихотвор Влкан Караџовски"??? :haha: Това е и за Горан Стоянов! ;)
Знаеш ли кой бил тоя?

Biljana_Gjorbunarska
10-12-10, 18:56
Билянке, ако прочетеш внимателно написаното от Пулевски, ще видиш,
че собственото си родно място Галичник го слага в Албания?! :D

Едно към гьотюре си ги писваш постовите.
Дай да го докажеш това твое твърдение.

Han Solo
10-12-10, 19:30
Едно към гьотюре си ги писваш постовите.
Дай да го докажеш това твое твърдение.

А, не :ne:, аз не съм Чемерко да си измислям неща, без да мога да ги докажа. ;)
Може да сбъркам някъде и си признавам после, но не казвам нещо, без основание.
Чети внимателно триезичника, там където се споменава Албания. ;)
Сега ме мързи да се ровя, но ако толкова настояваш, ще го потърся после.
За буквите љ,њ, че са измислени от Влкан Караџовски се съгласи, нали? ;)

крум
10-12-10, 21:18
Само не разбрах защо тряба да ми бъди неловко. Би ли разяснил малку.

Веднага разяснявам - гледай какво си писала
Да не го забраваме и М. Цепенков. И неговата азбука е фонетска.
Я и Ю ги има само в българския текст. В македонския, написан от Цепенков ги няма.Няма македонски текст - има български текст писан на македонски диалект.Покажи заглавната страница на умотворенията от Цепенков,да видим той за "македонци" и "македонска азбука" ли говори или за "българи" и "българска азбука"!
Затова ти казвам да престанеш да си преиначаваш както ти е удобно.Навремето притежавах 1,2 и 6ти том на тия умотворения,но един познат колекционер на книги ми урева главата да му ги дам,за да си ги събере всичките.Сега като ти чета постовете направо ме е яд че ги дадох.
поздрави

Biljana_Gjorbunarska
10-12-10, 21:19
Сега ме мързи да се ровя, но ако толкова настояваш, ще го потърся после.
За буквите љ,њ, че са измислени от Влкан Караџовски се съгласи, нали? ;)
Порови се, кога няма да те мързи. За буквите съм съгласна, само не ми е йасно зашто толку рипаш против тие букви, кога половината букви от българската азбука са измислени от съработниците на руския император Петр Первий.

Han Solo
10-12-10, 22:17
Порови се, кога няма да те мързи. За буквите съм съгласна, само не ми е йасно зашто толку рипаш против тие букви, кога половината букви от българската азбука са измислени от съработниците на руския император Петр Первий.

:hoho:
Еее, чак пък половината, недей така. Не може ли по-точно, аз не знам такова нещо. ;)
Забравила си само откъде дошли буквите и книгите в Русия и коя била първата книжовна школа... :D

Biljana_Gjorbunarska
11-12-10, 08:06
Добре, хайде, не половината, ама добър дял от буквите са преработени.

Виж какви били замислите на първата язична комисия. Освен Ъ, има и друг вариянт на писване на Ќ и Ѓ, кой на мене по ми се допада.
http://papata1962.blog.bg/photos/55898/makedonska%20azbuka.jpg

stinger
11-12-10, 13:56
Сега и ти ако си го научиш урока ще разбереш какво е предимството на Љ и Њ пред ЛЬ и НЬ.

Значи аз много добре знам кога и къде са ползвани лигатури и кое е предимството им ти няма да ме научиш на това :D :D :D :D

Няма смисъл да извърташ и отклоняваш нещата !!!

Въпросът беше че ти се опита да манипулираш незнаещите хора и да пробуташ една лъжа че едва ли не буква Њ си е съществувала самостоятелно и още Иван Асен бил я ползвал в надписите си !!!

Оказа се че такова нещо няма и посочената от теб лигатура дори не е на буквите Н и Ь а е на трите букви А,Н и Ъ така че опита ти за манипулация пропадна :D :D :D :D

И така за да завършим тоя въпрос стана ли ти ясно че тия букви като отделни за пръв път в азбуката ги налага Вук Караджич през 1818 година !?!?!?!?


Правилото е един звук да се беляжи с една буква. Буквата Ь няма звукова стоимост. Не случайно е позната като мягкий знак.

Опа пак грешка, мисля че не сме на урок по съвременен руски език в некое комунистическо школо, буквата се нарича ер малък да го знаеш, и твоите любими комуняги от т.н. езикови комисии и биха шута барабар с ер голям и единствената причина е не улеснение за бедните граждани ..... ха ха ха ха не е това причината причината е поставяне на основи за сърбизация и съответно дебългаризация на речта това е ясно и за слепците отдавна!!!

Аз не съм казала, че цепенков я измислил буквата i, нали?
В всички случаи кога я ползва Цепенков му значи денешното ј.

При Аврамов е друга работа. Там освен й му значи и знак за мекост.

При него не гледам да има някаква системност, защо с същото значение, за мекост го използва и Ь.

Напротив ти наричаш буквата "Цепенковото i" и правиш това съвсем умишлено и единствено с цел манипулация на незнаещите.
Такава буква не съществува, тая буква си има точно название и нейната история относно кирилическата азбука е известна и не подлежи на интерпретации в свободен стил :D :D :D :D

Добре, какво общо има Й с кирилическата азбука?
Или ако е проблем начертанието къде в кирилицата има буква Н, или И, или Я напишани точно така. Или Щ.
Я е обърнато латинско R.

За Н и И, познай кое, кое е

Значи аз не съм като тебе и не интерпретирам фактите, а те са че по много обективни факти за период от около 500 години в България не е било възможно качественото развитие на писмеността, за щастие обаче в Русия всички фактори са били на лице и там във връзка с развитието на технологиите и в частност с навлизането на печатното дело е станало нужна една модификация и стандартизация на буквите за печатни нужди, за съжаление по това време в България не е било възможно да бъде осъществено това, и така модификацията и стандартизацията я правят братята руси и днес и ти и аз пишем със шрифтове наложени от тоя техен граждански шрифт, а ние искаме това или не то е факт !!!

Относно Й какво общо има, ами очи имаш може да видиш, общото е основата а именно съществуващия в оригиналната кирилица графичен знак И то и това ако трябва да ти показвам смешно е

За Н и И има толкова много варианти срещани в ръкописите за тяхно изписване, но важното е стандартизацията, и така са ги стандартизирали графично, можело е и обратно да ги направят пак щяхме да сме пред свършен факт, важното в случая е че графичните знаци са превзети от съществуващи такива в оригиналната кирилица или оспорваш това !?!?!?!?

За буквата Щ тя също е модификация на съществуваща в оригиналната кирилица буква ща не е трудно да се досетиш.

А за буквата Я е тука пак грешиш, тя не е превзета от латинското R въпреки че можеби за улеснение и графично нагаждане руснаците при стандартизацията на шрифта са обърнали латинското R това е очевидно, но модификацията на буквата Я става много по рано и тази модификация произтича от трудното изписване на буквения знак малък юс и от там отново с цел улеснение буквата в ръкописите се видоизменя и опростява и започва да се изписва точно като Я а съвпадението с графичното изображение на латинското R е чисто случайно, но руснаците го използват за стандартизацията на шрифта и го прилагат, така че научи нещо което не знаеш, буквата Я е модификация на малък юс съществуваща в оригиналната кирилица буква това е :D :D :D :D

Biljana_Gjorbunarska
11-12-10, 16:31
Многу длъг пост, а нищо не си казал по същината.
Защо даваш право на русите да модифицарат добър дял от кирилицата, да измислат нови букви, а рипаш против Вуковата ј.
Мисирков, Цепенков и Лозарите пишат i. Ако в македонския намясто ј имаше i подобре ли ще бъдеше за тебе?
А лигатурите Љ и Њ са познати и пред Вук.
Има звук - има буква. Не каза защо тряба да се пишат две букви за означаване на един звук. ЛЬ, НЬ, КЬ и ГЬ се предават само с една буква Љ, Њ, Ќ и Ѓ.
Видя ли го първия вариянт на Ќ и Ѓ?

Biljana_Gjorbunarska
11-12-10, 17:09
Лигатурата е похват при изписването на букви, при който две съседни букви се сливат в един символ.

Стандартен пример за лигатура е латинското Æ.

Кирилицата широко използва лигатури. Така, няколко гласни са свързани с предходна гласна (отбелязана с і): ю (исторически йо), и остарелите буквите ѥ (іе), ѩ (іѧ), ѭ (іѫ). И накрая, старата кирилица имала гръцката лигатура ѹ (оу). Тя се използвала за изписването на звука у и се пишела подобно на в гръцката азбука.

В съвременните славянски азбуки пример за лигатурата е буквата Щ, възникнала от комбинирането на Ш и Т, като втората бива поставена под първата и впоследстие камшичето се измества в края, за да е подобно на буквата Ц. Друг пример са буквите от сръбската азбука Љ и Њ, възниквани при сливането на палаталните съгласни Н и Л със знака за омекотяване Ь.

Значи и Ю не било йу, а йо.
За Њ виж
http://www.hermessoft.com/bg/img/ligat.gif

Han Solo
11-12-10, 18:34
Не знам защо сте подхванали лингвистични въпроси, когато никой тук май не ги разбира.
Билянке прочете ли в Триезичника за дяловете от Македония, които Пулевски ги слага в Албания?

http://damj.manu.edu.mk/pdf/0001Pulevski%20Trijazichnik.pdf

Започни от 43 страница и чети внимателно нататък. :haha:

stinger
11-12-10, 18:40
Многу длъг пост, а нищо не си казал по същината.
Защо даваш право на русите да модифицарат добър дял от кирилицата, да измислат нови букви, а рипаш против Вуковата ј.
Мисирков, Цепенков и Лозарите пишат i. Ако в македонския намясто ј имаше i подобре ли ще бъдеше за тебе?
А лигатурите Љ и Њ са познати и пред Вук.
Има звук - има буква. Не каза защо тряба да се пишат две букви за означаване на един звук. ЛЬ, НЬ, КЬ и ГЬ се предават само с една буква Љ, Њ, Ќ и Ѓ.
Видя ли го първия вариянт на Ќ и Ѓ?

А ти защо си позволяваш да лъжеш и изопачаваш моите думи !?!?!?!?

Аз не давам право на никой, аз се съобразявам с фактите, и ти и аз и всички ползващи кирилически текст на тоя свят пишат по стандартизирания от руснаците печатен шрифт за изписвзне на буквите, това е, дали на теб или на мен това ми харесва няма никакво значение, руснаците стандартизират шрифтовете и буквите и това е истината !!!

Защо кривиш думите ми бе !?!?!?!?

Нали точно това ти обясних, че тия букви които ти визираш руснаците не са ги измислиле бе ей !!!
Те модифицират шрифта на тия и всички останали букви !!!
Но буквите са модифицирани ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ В ОРИГИНАЛНАТА КИРИЛИЦА БУКВИ а не като чичко ти Вук Караджич с който ти искаш да ги сравниш !!!

Значи и Ю не било йу, а йо.

Пак твои глупости и импровизации

Буквата Ю си е Ю от формирането на азбуката, а нещо от сорта на йу и йо може да видиш в тетрадката на някой първолак или в някое коминтерновско решение за въвеждане на един нов език и азбука ако се сещаш за какво иде реч нали


За Њ виж
http://www.hermessoft.com/bg/img/ligat.gif

Е стига е шшшшшш нещо по достоверно от демонстрационна картинка на софтуерче което има включена опция за писане на всякакъв тип сливания и лигатури не можа ли да намериш, тва софтуерче работи безпроблемно и с караджиевски букви и ще ти направи всякакъв тип лигатури и със всякакви типове сливания браво браво :aplauz: :aplauz: :D :D

Biljana_Gjorbunarska
11-12-10, 18:53
Те модифицират шрифта на тия и всички останали букви !!!
Но буквите са модифицирани ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ В ОРИГИНАЛНАТА КИРИЛИЦА БУКВИ а не като чичко ти Вук Караджич с който ти искаш да ги сравниш !!!
Къде в оригиналната кирилица има Й? Къде има Я?
Вук я опростил азбуката. И въопщо не мога да разбера какъв ти е проблема.
Защо е необходимо да има Ь, кога няма сега такъв звук?
Как я изговаряш буквата Ь в думата МОНТЬОР?
Няма звук за нея. Показва мекост пред О, за това найдоброто име за нея е мягкий знак.

stinger
11-12-10, 19:11
Къде в оригиналната кирилица има Й? Къде има Я?


Има И има и Малък юс и именно от тяхната модификация се получават Й и Я !!!


Вук я опростил азбуката. И въопщо не мога да разбера какъв ти е проблема.
Защо е необходимо да има Ь, кога няма сега такъв звук?
Как я изговаряш буквата Ь в думата МОНТЬОР?
Няма звук за нея. Показва мекост пред О, за това найдоброто име за нея е мягкий знак.

Да Вук може всичко да е направил обаче когато се изцепиш че Иван Асен още бил ползвал Вук Караджиевски букви и когато те разобличат трябва да се засрамиш не мислиш ли !?!?!?!?!?

Biljana_Gjorbunarska
11-12-10, 20:17
1. Има И има и Малък юс и именно от тяхната модификация се получават Й и Я !!!2. Да Вук може всичко да е направил обаче когато се изцепиш че Иван Асен още бил ползвал Вук Караджиевски букви и когато те разобличат трябва да се засрамиш не мислиш ли !?!?!?!?!?

1. От модификацията на i Вук направил j. Какъв ти е проблема с модифакациите? За едни може, за други не може?

2. За Иван Асен дадох доказателство.
http://img98.imageshack.us/img98/2221/bran.png

Освен това
Буквата Љ е създадена от Вук Караджич случайно. Той разбира, че старата буква дервь (Ћ) „представлява не друго, а слято изписани т и ь“. Така той решава да приложи същия прийом и при други букви, като създава Љ и Њ. Впоследствие става ясно, че лигатурите Љ и Њ са се срещали в славянските ръкописи и по-рано, но без да имат статут на отделни букви.

stinger
11-12-10, 23:25
1. От модификацията на i Вук направил j. Какъв ти е проблема с модифакациите? За едни може, за други не може?

Проблема в случая не е мой а твой, защото Вук не е правил модификация а е привнесъл тая буква от латиницата в нейното немско звуково значение да знаеш :D :D :D :D


2. За Иван Асен дадох доказателство.
http://img98.imageshack.us/img98/2221/bran.png

Абе ти бъзикаш ли се с мене!?!?!?

И кво доказателство даде в случая, за лигатура АНЪ голяма работа няма що !!!!!!


Освен това

Буквата Љ е създадена от Вук Караджич случайно. Той разбира, че старата буква дервь (Ћ) „представлява не друго, а слято изписани т и ь“. Така той решава да приложи същия прийом и при други букви, като създава Љ и Њ. Впоследствие става ясно, че лигатурите Љ и Њ са се срещали в славянските ръкописи и по-рано, но без да имат статут на отделни букви.

Е тука в случая трябваше да подчертаеш последната част на описанието а не това което всеки знае и без да го показваш умишлено, всеки и сам може да се сети че в различни текстове са били възможни абсолютно всякакви комбинации и сливания и различни лигатури НО КАТО БУКВИ ЯВНО ТВОИ ЛЮБИМИ ТЕ СЕ ПОЯВЯВАТ ЕДВА КОГАТО НА ЧИЧКО ВУК КАРАДЖИЧ МУ ХРУМВА ДА ГИ ВНЕДРИ дано тоя път ти се изясни !!!

Biljana_Gjorbunarska
12-12-10, 10:36
Мисленето на Лозарите за буквата Я
http://img31.imageshack.us/img31/2826/52010602.png

Biljana_Gjorbunarska
12-12-10, 10:51
И кво доказателство даде в случая, за лигатура АНЪ голяма работа няма що !!!!!!
Лигатурата не е АНЪ, а АНЬ

бранЯ /браньа/

Доказателство
http://img59.imageshack.us/img59/2029/branj.png

stinger
12-12-10, 13:50
Мисленето на Лозарите за буквата Я

Мисленето на лозарите си е тяхно право и интерпретация на нещата, както и твоето мислене в случая поне разбрах от къде идва заблудата ти.

Мисленето е едно а фактите са съвсем други

Буквата я Я е модифициран вариант от бързописната форма на малък юс точка по въпроса !!!


Лигатурата не е АНЪ, а АНЬ

бранЯ /браньа/

Доказателство


Добре и какво се променя ако лигатурата е АНЬ или ПАНЬ ако щеш това няма да приближи годината 1818 когато Вук Караджич дава статут на букви на лигатурите които са ти толко любими, а ти нямаш право да се цепиш въодушевено с глупости за Иван Асен и подобни, след реформата на Вук Караджич има букви, преди това има само въодушевени македонистки мечти и интерпретации това е

Biljana_Gjorbunarska
12-12-10, 16:11
Ако не ти е достатъчно това Њ от Иван Асен, да ти потърся друго?

За Я. Малкият юс сигурно им се сторил многу грозен на русите, та се наложило да го модифицират?
На Вук може да му се сторило, че йотата е многу късичка, па я удължил малку.

Han Solo
12-12-10, 16:35
Добре де, Билянке, аз не разбирам целта на тая дискусия?
Какво искаш да докажеш?
Видяхме вече, че љ,њ, според Пулевски са измислени от ''славни стихотвор Влкан Караџовски".
От останалите Ќ, Ѓ, J, кои не са сръбски? А џ каква е?
Видяхме и че половината букви в българската азбука, не са руски, както ти си мислеше.
И? Кои са руските букви в българската азбука?

stinger
12-12-10, 16:48
Ако не ти е достатъчно това Њ от Иван Асен, да ти потърся друго?

За Я. Малкият юс сигурно им се сторил многу грозен на русите, та се наложило да го модифицират?
На Вук може да му се сторило, че йотата е многу късичка, па я удължил малку.

Аз не видях "Њ от Иван Асен" а видях текст с типични за времето лигатури, и да търсиш няма смисъл защото Њ е от Вук Караджич точка.

Не им се сторил грозен, а труден за ръчно изписване, и именно за това е модифициран първоначално в неговата ръкописна форма, а след това с появата на печатното дело и шрифтовата стандартизация тази модифицикация е приложена и в печатната му форма ясно ли е вече или още трябва да ти се обясни по нагледно нещо !?!?!?

Biljana_Gjorbunarska
12-12-10, 17:02
С червено ти го показах и пак не можеш да го видиш иванасеновото Њ.
http://img98.imageshack.us/img98/2221/bran.png

Как така точка? Значи гледаш и не вярваш на очите си?

stinger
12-12-10, 17:59
С червено ти го показах и пак не можеш да го видиш иванасеновото Њ.
http://img98.imageshack.us/img98/2221/bran.png

Как така точка? Значи гледаш и не вярваш на очите си?

Ти се бъзикаш ама сериозно, как мога да видя нещо което не съществува !?!?!?!?

Там има всичко друго но не и Вук Караджиевската буква Њ тя се появява чак през 1818 година.

А ти знам че пак ще повториш като папагал подчертаното, така че следващия път поне напиши точно Иван Асеновата лигатура АНЪ или АНЬ както повече те кефи :D :D :D :D надявам се сега вдяна най накрая

А за Я да считам ли че разбра или трябват още обяснения по тоя казус :hoho: :hoho: :hoho: :hoho:

Biljana_Gjorbunarska
12-12-10, 18:12
Стингер, за твое съжаление съществува. Виж
http://img217.imageshack.us/img217/1433/brand.png

Значи Њ си съществува 600 г. пред Вук.
Дай да се върним на същината на спора. За какво спорехме?

stinger
12-12-10, 20:55
Стингер, за твое съжаление съществува. Виж
http://img217.imageshack.us/img217/1433/brand.png

Значи Њ си съществува 600 г. пред Вук.
Дай да се върним на същината на спора. За какво спорехме?

Това подчертаното първо е лигатута от три (3) БУКВИ сложи си очилата !!!

И като второ твоето Њ съществува КАТО БУКВА от 1818 година, а лигатури разни и комбинации от сляти букви има във абсолютно всякакви вариации. По времето на този надпис който като папагал повтаряш ИМАШ НЕ Њ А САМОСТОЯТЕЛНО СЪЩЕСТВУВАЩИ БУКВИ сляти по всевъзможни начини в лигатури Н и Ь СА АБСОЛЮТНО ОТДЕЛНИ САМОСТОЯТЕЛНО СЪЩЕСТВУВАЩИ БУКВИ И Њ КАТО НЯКАКЪВ ОТДЕЛНО ИЗПОЛЗВАН БУКВЕН ЗНАК ТОГАВА НЕ СЪЩЕСТВУВА ЯСНО ЛИ Е !!!

Biljana_Gjorbunarska
12-12-10, 21:16
А кой ти твърди противното?
Лигатурата на НЬ се затвърдила. Представя самостоен звук. Ако всякога значи само меко Н, какво имаш против лигатурата да се затвърди като самостойна буква и намясто 2, да се пиши само една буква?

Практицизъмът е на първо място.

stinger
12-12-10, 22:30
А кой ти твърди противното?
Лигатурата на НЬ се затвърдила. Представя самостоен звук. Ако всякога значи само меко Н, какво имаш против лигатурата да се затвърди като самостойна буква и намясто 2, да се пиши само една буква?

Практицизъмът е на първо място.

Ами ти твърдиш противното вече незнам колко пъти !!!

Но похвално е че прогрес има ...... лигатурата състояща се от отделни независими букви е нещо друго, така както сега го написа е приемливо, а обособената и вече отделна самостоятелна буква създадена от Вук Караджич е съвсем друго нещо и ти не може да я изписваш и да казваш че я имало във текстове на Иван Асен или който и да било по рано от Вуковата Промяна нали така !?!?!?!?

Относно практицизмът не е така, просто чичко Вук е имал налудничавата идея да отдели и модифицира сръбския език да го оформи по свой вкус и изкуствено да го направи някак си отделен и уникален, в определен смисъл трябва да му се признае че е успял, но тоя успех дължи в голяма степен на унищожаване на ключови правила и норми в славянските езици, на моменти се постига пълен абсурд и всички думи относно практичността падат от раз той нанася много повече щети на езика отколкото ползи, скоро бях попадал в един сръбски форум и там имаше дискусия по тая тема, интересно е че и доста сърби смятат че той им е опропастил езика ама което си е истина си е истина

Практичност няма при него има желание за отделяне и уникалност, ако българите бяха създали подобни букви преди него той щеше не да ги съедини а да ги разедини това е общо взето

ГоранСтојанов
13-12-10, 02:39
Билјана,

Твоето присуство на овој форум претставува квалитативен отскок. Ми даде надеж дека не се сите Бугари воспитаници на „Десетте лажи“ на Божидар Димитров. Другите форумци од Бугарија одбиваат да разговараат за теми што им се чинат незгодни, и водата си ја вртат на тоа што ги научил бај Божо.

Една од темите што ми беше на таков начин саботирана е изјавата на К’нчов во неговата книга „Орохидрографија на Македонија“ дека тие што тој ги попишал како Б’лгари и Куцовласи самите себе се нарекуваат Македонци, а така ги нарекуваат и околните народи. Еве ја темата, па повели може да поразговараме:

http://www.macedonians.tv/showthread.php?t=2882

becs
13-12-10, 12:39
Г-н Стоянов, Билянка не е от България - гаранция. Най-вероятно е македонски студент, учил в България и понаучил литературен български, но с доста грешки. А може да ползва и гугъл транслейт, кой знае... :D

stinger
13-12-10, 12:56
Ей играта на македонистите продължава става все повесело :D :D :D :D

ГоранСтојанов
13-12-10, 14:09
Почитуван becs,

Дека бугарскиот правопис е тежок и непознат за Македонците е вистина. Никој во Македонија што не вложил посебен напор да го научи, како што се учи стански јазик, не може добро ни да го разбере, а не пак да го пишува. Јас сум се обидувал да пишувам на бугарската википедија, но ни гугл ми помага, ни транслате, ни враг. Здраво да напишам, веднаш ме познаваат (и ме бришат). Но и многу Бугари не го владеат вашиот правопис добро и прават доста грешки. Се поправаат меѓусебно по сто пати, зашто таков ви е правописот, етимолошки и тежок.

Госпоѓата Билјана е очигледно солидно начитана и умешна во полемизирањето. Ако не се држи до октроираната бугарска државна „вистина“ за Македонија и Македонците не значи дека не е Бугарка. Може да значи дека меѓу ушите нема пајажини, па умее да поврзе два и два и да извлече неколку сопствени заклучоци.

Biljana_Gjorbunarska
13-12-10, 14:42
Хубажо е да се знае и следната информация.
Кои са предплатили за книгата.
http://htmlimg1.scribdassets.com/74rtkcng5cqr0b1/images/166-d355a41e2b/000.jpg
http://htmlimg3.scribdassets.com/74rtkcng5cqr0b1/images/167-9a7026a825/000.jpg
http://htmlimg2.scribdassets.com/74rtkcng5cqr0b1/images/168-4f3d5788e9/000.jpg
http://htmlimg4.scribdassets.com/74rtkcng5cqr0b1/images/169-95cbd0ea9b/000.jpg
http://htmlimg4.scribdassets.com/74rtkcng5cqr0b1/images/170-c26d1ff714/000.jpg

Зарија
13-12-10, 15:28
На Фрчко предците. :)

Alain Delon
13-12-10, 18:12
@Goran Stojanov
Ejjj Goranche,kaj si be makedonska GORDOSTvo svetot...Kaj si i sho praish...Eden mesec bef vo 'idrizovo',pa ubavi razgovori sum izpushtil...Goranche,golema ZAGUBA je faktot deka takov UMEN I INTELIGENTEN,UCHEN I PATRIOT CHOVEK KATO TEBE(PA I SE GLEDA VEREN I CHESTEN),JE TOLKOVA "IZGUBEN VO PREVODA"....T.E. SE SKEKJASH NE ZBORAM ZA FILMOT SO Skarlet Johansen i Bill Murray...Zboram deka je golema zaguba takov chovek kato tebe da ne vidi CELATA GORA(SHUMA)OTI GLEDA VO EDNO DRVO...
A za 'biljanka',taa je 'blgarka' koklu jas sum grkoman...Ima neshto ucheno BLGARSKA FILOFOGIJA PA i ushte se interesira od ovije raboti...Spaska Mitrova veche dosta vreme se machi da zbora 'knozovno',ama ne moze,toa je normalno...Kade i da pominesh vo selata-bilo Shopluka,Rodopite,Jambolsko,Silistrensko,Vrachansk o,TRUNSKO,BANSKO,za ljugheto je MNOGO MACHNO DA ZBORAT,KAMO LI PISHUVAT PRAVILNO I PO STANDARTITE!!!!Ima nekoi mesta vo Rodopite,kade nikoj ne znaeje sho ovije zborat,DIALEKT,toa je...So mnogo pogolem USPEH mozeme da 'napravime' samostojni jazici vo Rodopite,Trunsko,Shopsko od kolko vo Makedonija....Ti si pameten i uchen,nemoj da si go abish TALENTOT so zagubeni kauzi!!!!!
Ze najubavo i ZDRAVE OD MENE!!!

Biljana_Gjorbunarska
13-12-10, 18:57
Да си се върним на Триязичника. Ме мързи сега да ги броя предплатниците, ама не са многу малку, нали?

Дали е сигурно, че тия са осъзнаени като етнически българи от Македония?

Han Solo
13-12-10, 19:41
Чекай де, не бързай толкова!
Какво стана с дяловете от Македония в Албания?

http://kachi-snimka.info/images/klz1292265552c.jpg

Аз ли бъркам или Пулевски слага половин Македония в Албания?

Biljana_Gjorbunarska
13-12-10, 20:37
Не половин, само най-западна. Не е ясно коя карта гледал.
Между другото и България тогава била само между Стара планина и реката Дунав.

Han Solo
13-12-10, 22:11
Не половин, само най-западна. Не е ясно коя карта гледал.
Между другото и България тогава била само между Стара планина и реката Дунав.

Пита се в задачата трябва ли да се вярва в географските, историческите и лингвистичните знания на един зидар, който не знаел дори, че родното му място Галичник не се намира в Албания? Всичко друго мога да допусна като грешка, но да не знаеш къде се намира родното ти място, не знам как да го нарека... Иначе, мен ако питаш, въпреки молбата му за българска поборническа пенсия и останалите сведения за него, да, за мен тоя не е българче. ;)

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 13:27
А кой подобре би знаел каде му се намира родното място? Ти?
Дали си сигурен, че в 1875 Галичник не бил в Албания?
Защото и Малко Търново не бил в България, а денеска е в България, нали?

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 13:41
За да не бѕда голословна, виж какво пиши и Исая Мажовски от Лазарополе.

В същата 1878 година през летото, а именно на 20 юли-свети Илия, и аз се ожених за Дунава - същото онова момиче, което отдавна любех и което ме бе чакало. През месец август 1878 година, албанците ме повикаха да отида в Призрен на албанския конгрес, като делегат от дебърския край за да избираме княз за Албания. Аз пла*менно желаях Албания да се провъзгласи за независимо княжество, но и Македония да добие своята самостоятелност, но не стана нито едното, нито другото, и Албания, и Македония пак останаха под омразното владичество на тур*ците.

Alain Delon
14-12-10, 15:19
@biljana
Ejjj,pak te hvanahme...Taka shte bude dokato ne si priznaesh che ne si blgarka!!!!
Citiram 'biljana':
"Zashtoto i Malko Trnovo NE BIL??? V BLGARIJA AMA....."
Ej makedonche,Malko Trnovo e sreden rod ed.chislo-to E bilO A NE BIL v Blgarija....Shte pochnem da ti iskame stotinki za uroci,DOKATO NE SI PRIZNAESH CHE SI OD KRAJ VARDAROT

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 15:35
Град Малко Търново не е село да бъде в среден род.

stinger
14-12-10, 15:45
@biljana
Ejjj,pak te hvanahme...Taka shte bude dokato ne si priznaesh che ne si blgarka!!!!
Citiram 'biljana':
"Zashtoto i Malko Trnovo NE BIL??? V BLGARIJA AMA....."
Ej makedonche,Malko Trnovo e sreden rod ed.chislo-to E bilO A NE BIL v Blgarija....Shte pochnem da ti iskame stotinki za uroci,DOKATO NE SI PRIZNAESH CHE SI OD KRAJ VARDAROT

О ти пък за най малкото я хвана, я виж първо каква буква е използвала на мястото на Ъ а ;) ;) ;)

За да не бѕда голословна, виж какво пиши и Исая Мажовски от Лазарополе.

Вече със сигурност разбрахме че е от Вардарска Македония само там ползват тая буква, и явно нещо клавиша за Ъ е объркала в бързината, абе то лошо няма и от Вардарска Македония да е и българка да се чувства обаче лошото е че тя само злонамерено и лицемерно твърди това в някаква извратена игра което е много гнусно действително долно е !!!

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 15:54
Стингер, има и неиндоктринирани българи. Не си мисли, че всичките са като тебе.

Времето на доктрините е отминато вече.

Кажи тука за Пулевски нещо.

Трајковски Борче
14-12-10, 15:56
Град Малко Търново не е село да бъде в среден род.

Извини пријателе Алаин Делоун, ама и овој пат доби укор по граматика, а богами и по историја...!!! Браво Билјана... Тука нема љутиш, јас сум навивач на Билјана и нејзин фан, е сега, ако успеете да ја победите, ќе размислам, ама веќе на сите натпревари Билјана води со по 5 - 6 разлика...!!! Читам спокојно... :D;):D

ГоранСтојанов
14-12-10, 16:42
Читајќи како размислуваат умни луѓе како Билјана, ми се враќа надежта дека Македонците и Бугарите не мора вечно да останат спротивставени. Ако Бугарите се откажат од екстремизмите на Божидар, има надеж еден ден и да се разбереме.

Во таа смисла Билјана е поголем бугарски патриот од сите други Бугари на овој форум заедно. Таа се обидува да излезе од шовинистичките кокошарници и да ја погледне целата вистина и сите аспекти на вистината.

Han Solo
14-12-10, 17:00
Читајќи како размислуваат умни луѓе како Билјана, ми се враќа надежта дека Македонците и Бугарите не мора вечно да останат спротивставени. Ако Бугарите се откажат од екстремизмите на Божидар, има надеж еден ден и да се разбереме.

Во таа смисла Билјана е поголем бугарски патриот од сите други Бугари на овој форум заедно. Таа се обидува да излезе од шовинистичките кокошарници и да ја погледне целата вистина и сите аспекти на вистината.

:haha: Даа, кой не е съгласен с вашите теории е необективен, шовинист и фашист, включително всички на Балканите, к**вата Вавилонска и САЩ, а тия които си затварят очите за фактите са патриоти, това ни е добре известно. ;)
Явно в Македония има и друго определение за патриотизъм...
Горанчо, ако мислиш, че Божидар и останалите политици в България не са критикувани и осмивани, значи нищо не знаеш за България.
Толкова "бой ядат" по медиите, че трябва да си мазохист, за да станеш политик или много да обичаш парите. ;) Българите по принцип сме много недоверчиви и ако си мислиш, че някой вярва безрезервно на Божо, значи ти е погрешна информацията.

За Биляна:

“Речник от четири језика.
І Српско-Албански,
ІІ Арбански-Арнаутски.
ІІІ Турски.
ІV Грчки.
Скроена и написана от Џорджа М. Пулевски, архитекта у Галичник окружие дибранско 1872 година. І-ва част. Београд, штампарија Н. Стефановича и дружине. 1873.”

Билянке, нещо съм объркан и не мога да разбера...
Има ли в този речник на 4 езика македонски и кой от посочените е той? :zbunet:

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 17:06
За Биляна:

“Речник от четири језика.
І Српско-Албански,
ІІ Арбански-Арнаутски.
ІІІ Турски.
ІV Грчки.
Скроена и написана от Џорджа М. Пулевски, архитекта у Галичник окружие дибранско 1872 година. І-ва част. Београд, штампарија Н. Стефановича и дружине. 1873.”

Билянке, нещо съм объркан и не мога да разбера...
Има ли в този речник на 4 езика македонски и кой от посочените е той? :zbunet:
Както изгледа няма македонски.
Сам си написал какви езици има
І Српско-Албански,
ІІ Арбански-Арнаутски.
ІІІ Турски.
ІV Грчки.
Покажи го Четириязичника и тогава да го обсъждаме него.
Темата е за Триязичника.

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 17:14
Хайде малку да ти го корегираме поста и да видим какво ще се получи

:haha: Даа, кой не е съгласен с вашите теории е необективен, македоноид и македонист, ...., а тия които си затварят очите за фактите са патриоти, това ни е добре известно. ;)
Явно в България има и друго определение за патриотизъм...

Обективност е кога ги видиш всичките факти и тогава да си правиш заклучения, не да им правиш подборка на фактите, да ги земаш само ония кои ти отговарят, а да мижеш за ония кои са в противоречие с Доктрината.

Твоето е индоктринираност.

stinger
14-12-10, 17:27
Стингер, има и неиндоктринирани българи. Не си мисли, че всичките са като тебе.

Ама как се издъни с тая буквичка ей толкоз беше с криеницата разбрахме че си от вардарско :D :D :D :D

А разбрахме и че си нагъл лицемер който ползва името българско като някакво средство за извратена игричка.

На всеки истински българин сърцето му се свива когато види осквернени български паметници на културата, а ти не само че не взе отношение по тези въпроси, но дори и защитаваш извършителите, няма капка българско в тебе за съжаление жалка македонистка си !!!

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 17:43
1.Ама как се издъни с тая буквичка ей толкоз беше с криеницата разбрахме че си от вардарско :D :D :D :D
Глупости на търкалета. s е латинското с. Сбъркала съм, а когато си я видях грешката, не можех да го едитирам поста.

2.
А разбрахме и че си нагъл лицемер който ползва името българско като някакво средство за извратена игричка.
Кой не скача е червен, кой не я застъпва Доктрината за Тито - татко на македонската нация не може да бъде българин.
Елементарно Ватсон!

3. На всеки истински българин сърцето му се свива когато види осквернени български паметници на културата,
И моето се свива, ама не само от слухови.

4. а ти не само че не взе отношение по тези въпроси, но дори и защитаваш извършителите,
Сега е твой ред да се извиниш, КАК ГИ ЗАЩИТАВАМ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ?

5. няма капка българско в тебе за съжаление жалка македонистка си !!!
Виж 2.

Han Solo
14-12-10, 17:45
Трябва да внимаваш повече, ;) поста ти има нужда от леки корекции в българския правопис. :D
Хайде малко да ти го корегираме поста и да видим какво ще се получи


Обективност е когато ги видиш всичките факти и тогава да си направиш заключения, не да им правиш подборка на фактите, да ги вземаш само ония кои ти отговарят, а да мижеш за ония кои са в противоречие с Доктрината.

Твоето е индоктринираност.

Български език - слаб 2! :D

Моето се нарича реализъм, Билянке. Нямам предрасъдъци и не ме интересува кое величие от БАН, какво е казало, дори избягвам да ги чета. Нищо не съм чел от Божо, няма и да прочета! Не ме интересува кой лъже и прави пропаганда, но той трябва да си понесе, и ще си понесе последствията, ако не от хората, то от Оня горе! :)
Няколко пъти ти показвам откровени лъжи от МАНУ и ти мълчиш като комунист на разпит или се правиш на приятно разсеяна. :hoho:
Как да го наречем твоето поведение, обективност, борба с Доктрината?
Сигурно се шегуваш! :D

stinger
14-12-10, 17:55
1.
Глупости на търкалета. s е латинското с. Сбъркала съм, а когато си я видях грешката, не можех да го едитирам поста.

Айде нагла лъжкиньо до тук с театрото беше !!!

Много ми се искаше някаква такава лъжа да напишеш и ти сякаш по моето желание го направи и се издаде сама !!!

Айде сега всеки който иска да се увери сам каква лъжкиня македонистка от Вардарска Македония е въпросното лице Биляна нека отиде на този пост в който тя се издъни а именно

http://www.macedonians.tv/showpost.php?p=134082&postcount=96

нека там копира само въпросната буква ѕ от написания от нея текст за да няма съмнения

и след това да отвори сайта на google и да постави копираната вече буква в търсачката и да види какво ще покаже

ААААААААААААААААААААААААА !!!!!!!! :ik: :ik: :ik: :ik:

и какво стана сега лъжкиньо извинение искаш, айде да бегаш у шумадия бе матахари македонистка !!!

Латинското s си сбъркала а егати тъпия прецак дето си направи, да си беше признала и да си беше мълчала по добре щеше да е ама ти се унесе в ненавистта си и упорството да обръщаш факти ето обърна си сама колата !!!

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 17:58
До Хан Соло

Ако е истина това, което го пишеш, имам чувство, че с тебе може и да имаме едни и същи становища след време.
Необходно ти е още малко време да прочиташ това-онова и да излезнеш от индоктринацията, която е карактерна за всички, преминали през българската образовна система.

Тройката хванах ли я? Мене ми следиш всякоя правописна грешка, а за Ален Делон нищо не каза.
Сигурно и той е българин, но не и от старите предели,или найдобре казано бУлгарофил.

Кажи картиТЕ с пълен член ли са членувани?

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 18:06
ААААААААААААААААААААААААА !!!!!!!! :ik: :ik: :ik: :ik:

и какво стана сега лъжкиньо извинение искаш, айде да бегаш у шумадия бе матахари македонистка !!!
Някой си ги изтърва нервите.
Спокойно, Стингер.
Защо да съм МАКЕДОНИСТКА, и ако съм македонистка, защо да бягам в Шумадия.
Казах ти - ти си тотално индоктриниран.
Отказваш правото на българи, отворени и за другата гледна точка, опитващи се да погледнат и от друг агъл на нещата, да се наричат българи.

Постъпваш също като стамболовистите, които ги преследвали македонците, само заради това, че не скачали по тяхната свирка.

Han Solo
14-12-10, 18:08
Билянке, внимавай! ;)

прочиташ - прочетеш
необходно - необходимо
всякоя -всяка
образовна -образователна
излезнеш - излезеш
карактерна - характерна
чувство -чувството
мене - на мен

Български език - слаб 2! :D


За картите си права, поне аз така мисля.
Иначе за четенето не си права, чел съм повече исторически книги и извори, отколкото можеш да си представиш.

Бай дъ уей, като една българка от българските предели, можеш ли да спрегнеш глагола чета в сегашно и мин. св. време? :D

stinger
14-12-10, 18:15
Някой си ги изтърва нервите.
Спокойно, Стингер.
Защо да съм МАКЕДОНИСТКА, и ако съм македонистка, защо да бягам в Шумадия.
Казах ти - ти си тотално индоктриниран.
Отказваш правото на българи, отворени и за другата гледна точка, опитващи се да погледнат и от друг агъл на нещата, да се наричат българи.

Постъпваш също като стамболовистите, които ги преследвали македонците, само заради това, че не скачали по тяхната свирка.

Аз ненавиждам лъжците, а най вече лъжци които използват като играчка в тяхна си перверзна игра святото за мене българско име, аз ти разобличих лъжата, ти нямаше смелост сама да си признаеш че си от Вардарска Македония, дори и при доказан факт ти пак започна познатите игри да оспорваш очевидното, е в случая не мина номера за твое съжаление чичко google е разграничил абсолютно всички стандартизирани писмени шрифтове и цифрови и символни знаци съжалявам много но в тоя случай македонистката доктрина и девиза и ЛЪЖИ И ОТРИЧАЙ претърпя крушение !!! :D :D :D :D

ДОЛУ ЛЪЖАТА ДОЛУ ЛИЦЕМЕРИТЕ !!!

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 18:24
Стингер, носиш се на повъхността, а не отговаряш на същинските въпроси.
Логиката ти не е много логична.
Значи написала съм ѕ, следователно съм от Вардарска Македония.
Ако напишех एक от къде ще бъдех?

Това вече е игричка, признавам.

Han Solo
14-12-10, 18:32
Стингер, носиш се на повъхността, а не отговаряш на същинските въпроси.
Логиката ти не е много логична.
Значи написала съм ѕ, следователно съм от Вардарска Македония.
Ако напишех एक от къде ще бъдех?

Това вече е игричка, признавам.

Биляна, имаш МК на клавиатурата (дори и в този пост замени в с њ), това не е проблем, и аз имам, и при мен се случва. :)
В Кайгана ме обявиха за македонец първоначално, не знам защо. :haha:
Проблемът е, че не можеш да правиш типично македонски грешки и да твърдиш, че не си от РМ. До 6 клас да беше учила в България,
щеше да се справиш. ;) Познавам една македонка от Скопие, живееща в София, която правеше подобни...

stinger
14-12-10, 18:36
Стингер, носиш се на повъхността, а не отговаряш на същинските въпроси.
Логиката ти не е много логична.
Значи написала съм ѕ, следователно съм от Вардарска Македония.
Ако напишех एक от къде ще бъдех?

Това вече е игричка, признавам.

Да аз съм на повърхността за разлика от накои които са на дъното океана от лъжи !!!

Ами игричка е ти друго освен игрички да играеш и упорито да отричаш категоричните очевидни факти не можеш, ама това ти изигра лоша шега видя ли !?!?!?!?

Написала си

1.
Глупости на търкалета. s е латинското с. Сбъркала съм, а когато си я видях грешката, не можех да го едитирам поста.

а това е ЧИСТА ЛЪЖА и следователно си лъжкиня точно и ясно и никакви игрички в случая няма да ти помогнат ха ха ха ха

ИГРАТА СВЪРШИ !!! :D :D :D :D

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 18:50
Стингер, прочети над тебе какво е написал Хан Соло и вземи пример от него.
Щом ти е свършена играта, не играй повече.
Пиши по темите, давай ги своите аргументи и ги остави хората да се самоопределят според своите разбирания.
Не може ти да определяш кой какъв е. Аз съм си българка, независно от това дали ти ще ми казваш противното.

ГоранСтојанов
14-12-10, 18:56
Наместо да се правите јазични Шерлок Холмсовци, подобро ќе беше да одговорите на аргументите со аргументи. Ова е историски, а не јазичен форум, и темата е историјата на Македонија, а не етничката припадност на учесниците во форумот.

stinger
14-12-10, 18:58
Стингер, прочети над тебе какво е написал Хан Соло и вземи пример от него.
Щом ти е свършена играта, не играй повече.
Пиши по темите, давай ги своите аргументи и ги остави хората да се самоопределят според своите разбирания.
Не може ти да определяш кой какъв е. Аз съм си българка, независно от това дали ти ще ми казваш противното.

Твоята игра на лъжата свърши !!!

Ти може до утре да си повтаряш че си българка или пакистанка ако щеш но твоите думи лъжи няма да те направят такава.

Повтаряйки че си българка ти ще бъдеш българка толкова колкото и буквата ѕ ще се превърне в латинско с след твоята лъжа това е.

Ти имаше избор, да избереш признанието и истината или отричането и лъжата ти избра лъжата !!!

stinger
14-12-10, 19:03
Наместо да се правите јазични Шерлок Холмсовци, подобро ќе беше да одговорите на аргументите со аргументи. Ова е историски, а не јазичен форум, и темата е историјата на Македонија, а не етничката припадност на учесниците во форумот.


Не е въпроса в етничката припадност господине Горан Стоянов и немаше да е никакав проблем со гордо вдигната глава да си беше признала че е от Вардарска Македония, че пише на македонска клавиатура и ние нищо не можехме да кажем в случая, обаче тя избра лагата !!!

Воопшто тука не е во прашанье етничката припадност а честността и искреността на даден човек, а во той случай имаме откровен професионален лажго.

Вие господине Горан Стоянов обичате ли да ве лажат !?!?!?

stinger
14-12-10, 19:27
Пълна тишина шах и мат !!!

Нема го и господинот Борче ТраJковски да поздрави умилената си Билянка ех пусти ентусиазъм, айде господине поздравете я макар и со лаги тя си е ваша ѕвезда нали така !!!

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 19:28
Ти правиш ли разлика между лъжа и шега?
Като знам, че ще се хванеш, защо да не се пошегувам с тебе?
И без друго не пишеш нищо по темите.
Хайде сега за Триязичника.

ГоранСтојанов
14-12-10, 19:43
Јас сум видел разни чуда од правопис и кај Бугари и кај Македонци. Некои луѓе внимаваат повеќе, а некои помалку. Некои се однесуваат дури и инфантилно со тоа што редат по десет смешковци едно до друго. А некои пак се сериозни, па наведуваат дури и фусноти. Ова е форум, и тоа немодериран.

Госпоѓата Билјана очигледно го познава бугарскиот правопис многу добро. Може да не е професор по бугарски јазик, но тоа не е предуслов за овој форум. Вам не ви се допаѓа тоа што таа не се држи до октроираната доктрина на Цола Драгојчева и Божидар Димитров, ама не е единствена во Бугарија, и дај Боже да има повеќе како неа.

Сега јас тебе да те прашам нешто од тоа што е темата: ти лично што мислиш, имало ли Македонци во Македонија пред 1945 година?

stinger
14-12-10, 19:44
Ами да правя разлика и то много добре и между честния почтен и наглия безскруполен човек също правя прекрасна разлика.

Избора си беше твой ти избра лъжата но дори и паднала на дъното на океана от лъжи продължаваш да копаш надолу и да бълваш още лъжи, продължавай все пак и това е от полза да се види до къде може да стигне човешкото лицемерие и дебелоочие, аз ти разбих лъжите и те разобличих, и съм доволен, а лъжливото овчарче от тук нататък може да си повтаря каквото иска, важното е че всеки вече видя що за стока си :hoho: :hoho: :hoho: :hoho:

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 19:55
Отказвам се да се шегувам повече с тебе.
И тебе те видяхме, че можеш да сметнеш 2 и 2, ама не можеш да ги решаваш уравненията.

Пак да си кажа, че съм си българка, независимо от това, че не съм индоктринирана.

Han Solo
14-12-10, 19:59
Госпоѓата Билјана очигледно го познава бугарскиот правопис многу добро.


Госпожа Биляна НЕ познава добре българският правопис!
Дори за третокласник, 7-8 грешки в едно изречение са твърде много.
Да, познава българския език и не изглежда да ползва гугтранслейт, но за мен тя не познава тънкостите на българския език. ;)

Сега јас тебе да те прашам нешто од тоа што е темата: ти лично што мислиш, имало ли Македонци во Македонија пред 1945 година?

Аз ще ти отговоря честно, но искам първо ти да ми отговориш на един мой въпрос, без да бягаш, може ли?

Живяли ли са българи в Македония преди 1945 и къде отидоха тия българи (ако ги имало) след 1945 година? Какво имам предвид?
Ако направиш справка за населението на градовете в Македония в началото на 20 век в Енциклопедията, ще видиш, че според МАНУ нямало нито един българин в Македония!!!

ГоранСтојанов
14-12-10, 20:16
Ќе ти одговорам многу лесно. Но прво ти одговори го моето прашање. Не само затоа што прв го поставив прашањето, туку од досегашно искуство се сомневам дека ќе го свртиш разговорот во друга насока и ќе одбегнеш да ми дадеш одговор.

Значи: имало ли во Македонија Македонци пред 1945?

(Во однос на правописот, јас се сметам за релативно писмен на мојот мајчин македонски јазик, ама некој сега да ми се сипе да ми бара, сигурно ќе ми најде не една, туку сто и една грешка. А македонскиот правопис не е ни приближно толку тежок колку бугарскиот. Остајте го сега правописот, вратете се на темата.)

Han Solo
14-12-10, 20:26
Докато не отговориш на моя въпрос, няма да получиш отговор!

ГоранСтојанов
14-12-10, 20:41
Така и си мислев. Ти си го знаш одоговорот, ама не ти стиска да го кажеш. :-)

А јас ќе ти одговорам многу лесно: Да, во Македонија имало Бугари и пред но и ПОСЛЕ 1945, па ги има и до денешен ден. Република Македонија не е МОНОЕТНИЧКА држава како Грција и Бугарија (етнички чисти, единствени во цел свет ;-). Во Република Македонија има многу малцинства, а меѓу нив едно од помалите е бугарското со 1400 души според последниот попис, а бројката се движи меѓу една и две илјади на сите пописи од 1945 година наваму.

Пред 1945 година исто имало Бугари. Од 1941-1945 имало малку повеќе отколку што Македонците можеле да истрпат, па затоа имало и востание.

Она што вие не можете и не сакате да го разберете е дека Бугарите во Македонија се малцинство, и сега и во минатото. Дури и во зенитот на Егзархиското владеење со Македонија (духовно и просветно), мнозинството Македонци не прифатија да се самоопределат како Бугари. Дури и од тие што биле на платен список на Егзархијата имало што не се сметале за Бугари.

stinger
14-12-10, 20:48
Отказвам се да се шегувам повече с тебе.
И тебе те видяхме, че можеш да сметнеш 2 и 2, ама не можеш да ги решаваш уравненията.

Пак да си кажа, че съм си българка, независимо от това, че не съм индоктринирана.

Ква индоктринация, кви пет лева, ти надмина циганите с лъжите си трябва да ти се признае, въобще рядкосрещано тотално отрицание и лъжи само слушахме от тебе, ама колкото и да лъжеш накрая хитрата сврака с двата крака става работата, ти си бита карта вече съжалявам много !!!

Јас сум видел разни чуда од правопис и кај Бугари и кај Македонци. Некои луѓе внимаваат повеќе, а некои помалку. Некои се однесуваат дури и инфантилно со тоа што редат по десет смешковци едно до друго. А некои пак се сериозни, па наведуваат дури и фусноти. Ова е форум, и тоа немодериран.

Госпоѓата Билјана очигледно го познава бугарскиот правопис многу добро. Може да не е професор по бугарски јазик, но тоа не е предуслов за овој форум. Вам не ви се допаѓа тоа што таа не се држи до октроираната доктрина на Цола Драгојчева и Божидар Димитров, ама не е единствена во Бугарија, и дај Боже да има повеќе како неа.

Сега јас тебе да те прашам нешто од тоа што е темата: ти лично што мислиш, имало ли Македонци во Македонија пред 1945 година?

Тука нито визирам в случая етническо самоопределение или на какъв език някой пишв, визирам отричането и непризнаването на очевидното с цената на тъпи лъжи , тя имаше възможност да каже истината избра да излъже жалко за нея.

А що за въпрос е това имало ли е Mакедонци в Македония преди 1945 година разбира се че е имало !!!
Все едно да ме питаш имало ли е Tракийци в Тракия преди 1945 ама че въпрос !!!

stinger
14-12-10, 20:54
Она што вие не можете и не сакате да го разберете е дека Бугарите во Македонија се малцинство, и сега и во минатото. Дури и во зенитот на Егзархиското владеење со Македонија (духовно и просветно), мнозинството Македонци не прифатија да се самоопределат како Бугари. Дури и од тие што биле на платен список на Егзархијата имало што не се сметале за Бугари.

Аха и за това мнозинство не можа един храм да си построи, едно училище да дигне, неможа никакви артефакти и документални доказателства за себе си да остави, а малцинството българи оставило от идването на Кубер па до 1945 докази артефакти документи колку сакаш, а мнозинството на македонците било некакво особено мнозинство то се появува само со укази декрети разпоредби и партийни решения интересно нали, дека са следите от това мнозинство македонско бе господин Стоянов !?!?!?!?

ГоранСтојанов
14-12-10, 21:00
Стингер, не те прашав тебе, ама добро што одговори, зашто одговорот ти е точен.

И не е зборот Македонец регионим, како што ти алудираш, туку е етноним. И К’нчов (кој ни е нели темата) тоа го потврдува, вели: тие што јас ги сметам за Бугари и Куцовласи, самите себе се нарекуваат Македонци, а така ги нарекуваат и соседните народи. Другите народи во Македонија: Албанци, Турци, Грци... не се нарекуваат Македонци, туку запрашани од каде се, велат: од Македонија. Да било регионим, и тие ќе се нарекувале Македонци. Ама не било, туку било етноним.

А ако не му веруваш на К’нчов, тоа си е друга работа. Еве повели критикувај го за таа негова изјава.

Трајковски Борче
14-12-10, 21:01
Пълна тишина шах и мат !!!

Нема го и господинот Борче ТраJковски да поздрави умилената си Билянка ех пусти ентусиазъм, айде господине поздравете я макар и со лаги тя си е ваша ѕвезда нали така !!!

Само да ти кажам дека сум тука и дека Билјана не е сама. Како што гледам веќе почнуваш полека да ретерираш од темите и бараш закачка, а тоа значи дека ти недостасуваат аргументи, а аргументите колку што знам, беа твојот фах, така? Арно ама, на семафорот пишува 6:0 за Билјана...:aplauz::aplauz:

Biljana_Gjorbunarska
14-12-10, 21:05
Ква индоктринация, кви пет лева, ти надмина циганите с лъжите си трябва да ти се признае, въобще рядкосрещано тотално отрицание и лъжи само слушахме от тебе, ама колкото и да лъжеш накрая хитрата сврака с двата крака става работата, ти си бита карта вече съжалявам много !!!
Многу си смешен. Казах ти - смяташ 2 и 2 , но си зле с уравненията.Тука нито визирам в случая етническо самоопределение или на какъв език някой пишв, визирам отричането и непризнаването на очевидното с цената на тъпи лъжи , тя имаше възможност да каже истината избра да излъже жалко за нея.
Коя е истината? Че написах македонското S, а ти казах, че съм се объркала и съм написала латинското S.
И найпростия може да ги събере 2 и 2 и да разбере, че ако съм писала на латиница, няма възможност да напиша сѕм. Ще излезеше нещо от сорта на sym. Схващаш ли на къде бия?

Смешен си, защото се мислиш за велик, а всъщност констатираш нещо елементарно. Все едно, че я откриваш топлата вода.
Тука ми се иска да ставя смешковци, ама няма...

А що за въпрос е това имало ли е Mакедонци в Македония преди 1945 година разбира се че е имало !!!
Все едно да ме питаш имало ли е Tракийци в Тракия преди 1945 ама че въпрос !!!
Хайде сега да продискутираме дали ти са точни паралелите на македонците и тракийците, ама на съответната тема.
Всичките теми ги направи лом.
Сериозна съм за тракийците!

ГоранСтојанов
14-12-10, 21:17
Каде се артефактите и документите ли?

Еден дел се во музеите на Македонија, еден голем дел врати Бугарија во 1945 година како дел од репарациите спрема Македонија. Неколку камиони со книги и документи, а подоцна и посмртните останки од Гоце Делчев.

Еден дел Бугарија не врати, туку ги сокри. И уште се сокриени по депоата и билиотеките. Еден поранешен службеник на бугарската „културна внатрешна полиција“ (дел МВР задолжено да се „грижи“ за работите од културен и национален интерес), во едно интервју си кажа дека му дозволиле да ѕирне во една од собите преполнети со материјали, недостапни за никој што нема „специјална дозвола“. Видел материјали за Вапцаров и косата му се кренала на главата, си рекол, добро е што се овие нешта заклучени, зашто „ако паднат во рацете на скопските историци, чуда ште направат“.

Еден друг дел си е најбезобразно изложен во витрините на музеите во Бугарија, Грција и Србија, како дел од пленот од балканските војни. Некаде пишува дека е од Македонија, некаде не пишува.

Крадено и сокриено има и по други држави, ама најмногу има во Бугарија, зашто Бугарија ја имаше црковната и образовната власт во Македонија се’ до 1912 година, па ним им беше најлесно да крадат.

stinger
14-12-10, 21:23
Само да ти кажам дека сум тука и дека Билјана не е сама. Како што гледам веќе почнуваш полека да ретерираш од темите и бараш закачка, а тоа значи дека ти недостасуваат аргументи, а аргументите колку што знам, беа твојот фах, така? Арно ама, на семафорот пишува 6:0 за Билјана...:aplauz::aplauz:

А така патриоте Македонски радвай се 6:0 по отношение на лагите да скоро ке побие сите рекорди :aplauz: :aplauz: :aplauz: :aplauz:

Многу си смешен. Казах ти - смяташ 2 и 2 , но си зле с уравненията.
Коя е истината? Че написах македонското S, а ти казах, че съм се объркала и съм написала латинското S.
И найпростия може да ги събере 2 и 2 и да разбере, че ако съм писала на латиница, няма възможност да напиша сѕм. Ще излезеше нещо от сорта на sym. Схващаш ли на къде бия?


Перед твоим враньем даже и цыганы отдыхают !!! :haha: :haha: :haha: :haha:

stinger
14-12-10, 21:29
Каде се артефактите и документите ли?

Еден дел се во музеите на Македонија, еден голем дел врати Бугарија во 1945 година како дел од репарациите спрема Македонија. Неколку камиони со книги и документи, а подоцна и посмртните останки од Гоце Делчев.

Еден дел Бугарија не врати, туку ги сокри. И уште се сокриени по депоата и билиотеките. Еден поранешен службеник на бугарската „културна внатрешна полиција“ (дел МВР задолжено да се „грижи“ за работите од културен и национален интерес), во едно интервју си кажа дека му дозволиле да ѕирне во една од собите преполнети со материјали, недостапни за никој што нема „специјална дозвола“. Видел материјали за Вапцаров и косата му се кренала на главата, си рекол, добро е што се овие нешта заклучени, зашто „ако паднат во рацете на скопските историци, чуда ште направат“.

Еден друг дел си е најбезобразно изложен во витрините на музеите во Бугарија, Грција и Србија, како дел од пленот од балканските војни. Некаде пишува дека е од Македонија, некаде не пишува.

Крадено и сокриено има и по други држави, ама најмногу има во Бугарија, зашто Бугарија ја имаше црковната и образовната власт во Македонија се’ до 1912 година, па ним им беше најлесно да крадат.

Това шега ли е или ти действително така мислиш !?!?!?!?

Han Solo
14-12-10, 21:31
Така и си мислев. Ти си го знаш одоговорот, ама не ти стиска да го кажеш. :-)

А јас ќе ти одговорам многу лесно: Да, во Македонија имало Бугари и пред но и ПОСЛЕ 1945, па ги има и до денешен ден. Република Македонија не е МОНОЕТНИЧКА држава како Грција и Бугарија (етнички чисти, единствени во цел свет ;-). Во Република Македонија има многу малцинства, а меѓу нив едно од помалите е бугарското со 1400 души според последниот попис, а бројката се движи меѓу една и две илјади на сите пописи од 1945 година наваму.


Виж сега, въпросът за броят на българите не е толкова сложен -
направени били преброявания и проучвания в Македония преди 100 тина години - гръцки, български, сръбски, френски, английски, немски...
Знае се колко били, но се чудя защо тия бройки ги няма в македонските учебници и книги??? Откъде знаете кой какъв се е чувствал и че българите били малцинство? На боб ли гледате, на карти, дим от индианска лула?
За македонците в Македония, ще ти отговоря, не се притеснявай. ;)
Въпреки, че ги няма в нито една статистика до началото на 20 век, можем да предположим, че имало известен брой, които са се чувствали македонци, и особено сред комунистите, след 30-те години.
През средните векове ги няма чак до края на 19 век, но все пак в резултат от пропагандите (сръбска и гръцка) се появили и такива.
Колко били? - Не знам, никъде няма такива сведения и статистики. Мнозинството били българи!
За това как са се самоопределял един народ може да се съди и косвено по следите, които е оставила неговата интелигенция, възрожденци и революционери. Ако някога прочетеш спомените на дейците от ВМРО, писмата на възрожденците и писателите от Македония, с изненада ще установиш, че почти няма някой, който да не се е самоопределил като българин и да не е пишел на български (включително учил, работил, живял и умрял)! Македонци било най-вече географско определение, като тракийци, чак до 1945 година.


Пред 1945 година исто имало Бугари. Од 1941-1945 имало малку повеќе отколку што Македонците можеле да истрпат, па затоа имало и востание.

Да де, знаем го това, един голям патриот убил приятеля на баща си в гръб, па сега се чудите защо някои хора в Македония не искат да празнуват на тази дата.


Она што вие не можете и не сакате да го разберете е дека Бугарите во Македонија се малцинство, и сега и во минатото. Дури и во зенитот на Егзархиското владеење со Македонија (духовно и просветно), мнозинството Македонци не прифатија да се самоопределат како Бугари. Дури и од тие што биле на платен список на Егзархијата имало што не се сметале за Бугари.

:zbunet: За пръв път чувам за платен списък! Има ли някакви доказателства, знаеш ли нещо конкретно или просто така си приказваш?
И пак те питам откъде разбра, че в миналото българите били малцинство???
Фактите сочат точно обратното!
Знам че така са ти казали и вярваш в това, но историята не е религия и само с вяра нищо не се променя. Историята е наука, която борави с факти и доказателства!

ГоранСтојанов
14-12-10, 21:55
Што не си чул, дека Егзархијата делела плати ли? Да не мислеше ти случајно дека сите тие попови и учители без пари работеле? А за стипендиите па збор да не станува. Земи го за пример Мисирков, не ми се верува да не знаш дека бил бугарски стипендист, и примал бугарска државна плата голем дел од својот живот. И пак се сметал за Македонеце пред се’ и над се’.

Егзархијата имаше целосна духовна и просветна власт во речиси цела Македонија за цели четириесет и некоја година. Четириесет и некоја година во сите цркви во Македонија се „поело“ за Бугарија, во сите училишта се рецитирало за Бугарија. Да сакаа Македонците да се побугарат, од нив поголеми Бугари ќе немаше ни во сред Трново.

Како не си го ставите прстот на чело да си помислите: можно ли е тоа што на бугарската Егзархија не и’ успеја за четириесет и кусур години, на Тито да му „успее“ за четири дена.

Han Solo
14-12-10, 22:06
Горане, ти си бил голям медиум, духове ли викаш не знам, та знаеш кой какъв бил?
Абе как мислиш, че се издържала Екзархията без българската държава?
С какви пари били строени тия училища, църкви и били плащани заплати бе? Поинтересувай се малко, дори на този форум има такива сведения! Според теб ще излезе, че македонците плащали за българска пропаганда. Бъди себе си, разсъждавай логично, помисли малко и не вярвай в глупости!

becs
14-12-10, 22:16
Айде нагла лъжкиньо до тук с театрото беше !!!

Много ми се искаше някаква такава лъжа да напишеш и ти сякаш по моето желание го направи и се издаде сама !!!

Айде сега всеки който иска да се увери сам каква лъжкиня македонистка от Вардарска Македония е въпросното лице Биляна нека отиде на този пост в който тя се издъни а именно

http://www.macedonians.tv/showpost.php?p=134082&postcount=96

нека там копира само въпросната буква ѕ от написания от нея текст за да няма съмнения

и след това да отвори сайта на google и да постави копираната вече буква в търсачката и да види какво ще покаже

ААААААААААААААААААААААААА !!!!!!!! :ik: :ik: :ik: :ik:

и какво стана сега лъжкиньо извинение искаш, айде да бегаш у шумадия бе матахари македонистка !!!

Латинското s си сбъркала а егати тъпия прецак дето си направи, да си беше признала и да си беше мълчала по добре щеше да е ама ти се унесе в ненавистта си и упорството да обръщаш факти ето обърна си сама колата !!!

:D:D:D

Ама как се оплете в лъжите си това "Биляна". Пошегувал се бил. :D

becs
14-12-10, 22:21
Елементарно Ватсон!

Елементарно наистина. :D И между другото на български е Уотсън. :D :D :D

ГоранСтојанов
14-12-10, 22:27
Егзархијата имала право да собира данок. И си го собирала. Во сите нејзини епархии, вклучувајќи ги и македонските. Кој не сакал да плаќа, Егзархијата можела да му испрати заптии (турска полиција) да го принуди да плати.

Пред да се создаде бугарска држава Егзархијата добивала обилна помош и од Русија, преку грофот Игнатиев.

Откога се создала бугарска држава, Егзархијата почнала да добива финансиска помош и од бугарската држава. И тоа не малку, туку „милиони франци годишно“, според зборовите на Мисирков.

Han Solo
14-12-10, 22:33
Егзархијата имала право да собира данок. И си го собирала. Во сите нејзини епархии, вклучувајќи ги и македонските. Кој не сакал да плаќа, Егзархијата можела да му испрати заптии (турска полиција) да го принуди да плати.

Пред да се создаде бугарска држава Егзархијата добивала обилна помош и од Русија, преку грофот Игнатиев.

Откога се создала бугарска држава, Егзархијата почнала да добива финансиска помош и од бугарската држава. И тоа не малку, туку „милиони франци годишно“, според зборовите на Мисирков.

Някой неща са така, други - не! Говоря ти за ДОБРОВОЛНИТЕ дарения!
Дори не си задаваш въпроса защо давали пари за Българската Екзархия, а не поискали да си имат своя, македонска? Знаеш защо, нали? :D

ГоранСтојанов
14-12-10, 22:39
Како не сакале да имаат своја!!! А писмата на Славејков од 1874 кога отишол да ги шпиунира и да им го растури планот да формираат Македонска Црква, односно да ја обноват Охридската Архиепископија?!!! А планот за обновување на Охридската Архиепископија од 1892?

И не само црква, туку сакале и сопствени училишта. Во Костурско во есента 1892 година се формирала македонска училишна управа и започнала настава на македонски јазик.

За жал, за разлика од Србите, Бугарите и Грците кои биле подржани (и политички и финансиски) од Русија и други држави, Македонците не биле подржани од никој, напротив, биле саботирани, клеветени и оневозможени да си ги остварат намерите.

Han Solo
14-12-10, 22:42
Како не сакале да имаат своја!!! А писмата на Славејков од 1874 кога отишол да ги шпиунира и да им го растури планот да формираат Македонска Црква, односно да ја обноват Охридската Архиепископија?!!! А планот за обновување на Охридската Архиепископија од 1892?

И не само црква, туку сакале и сопствени училишта. Во Костурско во есента 1892 година се формирала македонска училишна управа и започнала настава на македонски јазик.

За жал, за разлика од Србите, Бугарите и Грците кои биле подржани (и политички и финансиски) од Русија и други држави, Македонците не биле подржани од никој, напротив, биле саботирани, клеветени и оневозможени да си ги остварат намерите.

И кои били тези македонски патриоти? :D
Да не се окажат и те българи? :D
Няма проблем, дай да видим оригиналните писма и да видим какво пише в тях! ;)
ПС
Между другото, ти препоръчвам да четеш само документи, а не кой какво казал за тях.
Едно е да четеш оригинал, друго е да ти го разкаже господин Ристовски, нали?

Трајковски Борче
14-12-10, 22:47
Како не сакале да имаат своја!!! А писмата на Славејков од 1874 кога отишол да ги шпиунира и да им го растури планот да формираат Македонска Црква, односно да ја обноват Охридската Архиепископија?!!! А планот за обновување на Охридската Архиепископија од 1892?

И не само црква, туку сакале и сопствени училишта. Во Костурско во есента 1892 година се формирала македонска училишна управа и започнала настава на македонски јазик.

За жал, за разлика од Србите, Бугарите и Грците кои биле подржани (и политички и финансиски) од Русија и други држави, Македонците не биле подржани од никој, напротив, биле саботирани, клеветени и оневозможени да си ги остварат намерите.

Горане, морам да те прашам нешто - Да не си ти истовремено и онаа Билјана, па да пишуваш под два ника? :D;):D Гледам иста трпеливост, познавање на историјата, а и смиреност. На моменти ме потсетуваш на нејзината истрајност во “борбата“ за докажување на вистинската историја со “јакиве“ историчари од Бугарија???:D:D:D Еве, да не се појавевте ти и Билјана, немаше да научам многу работи...!!! Секоја чест...:aplauz:

ГоранСтојанов
14-12-10, 22:54
Борче, не си играј мајтап со мене. Ќе ме налутиш.

Инаку со Билјана полемизиравме на една друга тема: статијата на Славејков: „Македонското прашање“. Тука мислењата ни се разликуваат доста. Не сме стигнале уште да полемизираме за Привремената Влада на Македонија од 1881 и за Манифестот на Главниот Штаб на Македонската Војска од 1882 година... И тука може да се закачиме...

И не е Билјана единствениот Бугарин што нема пајажина меѓу ушите. Јас сум полемизирал со Чавдар Маринов, Димитар Бечев и други Бугари чии ставови се поблиски до тие на Билјана, отколку до тие на стинкерите.

Alain Delon
14-12-10, 22:55
@biljana
A be shto ti ne ....!!!Ama ajde za posledno,ZARADI PRIJATELOT MI BORCHE,KJE BIDAM KAVALER,pa i so grozna i lazliva zen(ska)a...
Vnimavaj i cheti BAVNO...SUSHTO TAKA NE ME ZANIMAVAJ S GLUPOSTI...NAGLEDAL SUM SE PO CEL SVET(NE CILIOT SVET kakto ti bi napisala),ta nagledal sum se na FALSHIFIKATI KATO TEBE...TAVA MI JE RABOTATA!!!!!POSLEDNO,CHITAJ BAVNO..O.K.?

Nikoj BLGARIN-DORI neuchen njama da napishe-'malko trnovo BIL?????DALI E GRAD,DRZAVA,IMEARIJA,KONTINENT,SHTO BILO...Na blgarski poslednoto sushtestvitelno sobstveno e OPREDELJASHTO...ETO-1.GRAD SOFIJA E BIL,NO SOFIJA E bilA...2.GRAD MOSLKVA E BIL,NO MOSKVA E BILA ..PREVZETA OT NAPOLEON...3.GRAD VELIKO TRNOVO E BIL OBSADEN OT TURCITE,NO VELIKO TRNOVO E BILO ZAPALENO OD TRUCITE...i t.n.
Ne mi postiraj,zoshto LAZLIVI k....vi ne gi 'SAKAM' mnogu mnogu...Jasno?!
@BORCHE PRIJATELE
NEMOZE NIKOJ DA ME BIJE NA MAJCHIN JAZIK...TOA (KATO GOCE)SUM BIL UCHITEL PO BLGARSKI...Pozdravi od mene PRIJATELE!!!

Трајковски Борче
14-12-10, 23:01
@biljana
A be shto ti ne ....!!!Ama ajde za posledno,ZARADI PRIJATELOT MI BORCHE,KJE BIDAM KAVALER,pa i so grozna i lazliva zen(ska)a...
Vnimavaj i cheti BAVNO...SUSHTO TAKA NE ME ZANIMAVAJ S GLUPOSTI...NAGLEDAL SUM SE PO CEL SVET(NE CILIOT SVET kakto ti bi napisala),ta nagledal sum se na FALSHIFIKATI KATO TEBE...TAVA MI JE RABOTATA!!!!!POSLEDNO,CHITAJ BAVNO..O.K.?

Nikoj BLGARIN-DORI neuchen njama da napishe-'malko trnovo BIL?????DALI E GRAD,DRZAVA,IMEARIJA,KONTINENT,SHTO BILO...Na blgarski poslednoto sushtestvitelno sobstveno e OPREDELJASHTO...ETO-1.GRAD SOFIJA E BIL,NO SOFIJA E bilA...2.GRAD MOSLKVA E BIL,NO MOSKVA E BILA ..PREVZETA OT NAPOLEON...3.GRAD VELIKO TRNOVO E BIL OBSADEN OT TURCITE,NO VELIKO TRNOVO E BILO ZAPALENO OD TRUCITE...i t.n.
Ne mi postiraj,zoshto LAZLIVI k....vi ne gi 'SAKAM' mnogu mnogu...Jasno?!
@BORCHE PRIJATELE
NEMOZE NIKOJ DA ME BIJE NA MAJCHIN JAZIK...TOA (KATO GOCE)SUM BIL UCHITEL PO BLGARSKI...Pozdravi od mene PRIJATELE!!!

Ете видиш, ова е веќе нешто друго!!! Хммм... па да видиме сега како ќе се одбрани Билјана, интересно...!!!:);):)

ГоранСтојанов
14-12-10, 23:02
Хан Соло,

Писмата на Славејков ги има на бугарската wikisource:

Еве го првото писмо:
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3._%E2%84%96_1_(2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA._1873 ,_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 ))

Еве го второто писмо (ова е најинтересно за темава, Славејков алармира дека работате е готова, Македонците ќе направат македонска црква и ќе се одделат од Егзархијата):
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3._-_%E2%84%96_2_(_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B 8_1874,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD))

Еве го третото писмо (објаснува што треба да се стори за обидот на Македонците да се саботира):
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3.%E2%84%96_3_(19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80 ._1874,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD))

Четвртото писмо (тука ги руга Македонците „че те не са българи, но са македонци, т.е. нещо по-горни от другите българи (Александрови потомци!)“ а после и на Велешани ги почастува со ред слатки зборови):
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3._%E2%84%96_4_(5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82 _1874,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD))

Во петото и шестото писмо проси пари. Ако сакаш читај ги, колку да видиш што сорта човек бил Славејков.

Han Solo
14-12-10, 23:05
Делон, печелиш точка с обяснението за Малко Търново, но със съдия като господин Трайковски може и с 1000 на нула да паднем. :haha:

Han Solo
14-12-10, 23:10
Хан Соло,

Писмата на Славејков ги има на бугарската wikisource:

Еве го првото писмо:
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3._%E2%84%96_1_(2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA._1873 ,_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 )

Еве го второто писмо (ова е најинтересно за темава, Славејков алармира дека работате е готова, Македонците ќе направат македонска црква и ќе се одделат од Егзархијата):
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3._-_%E2%84%96_2_(_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B 8_1874,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD)

Еве го третото писмо (објаснува што треба да се стори за обидот на Македонците да се саботира):
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3.%E2%84%96_3_(19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80 ._1874,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD)

Четвртото писмо:
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3._%E2%84%96_4_(5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82 _1874,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD)

Во петото и шестото писмо проси пари. Ако сакаш читај ги, колку да видиш што сорта човек бил Славејков.

Не ти се отварят линковете!
Дай цитат да видим как "Македонците ќе направат македонска црква и ќе се одделат од Егзархијата"! :)

Трајковски Борче
14-12-10, 23:11
Делон, печелиш точка с обяснението за Малко Търново, но със съдия като господин Трайковски може и с 1000 на нула да паднем. :haha:

Јас сум публика, не судија. Навивам за Билјана и Горан Стојанов, и сега за сега навивам за подобрите. Резултатот на крај ќе покаже се’, ако, воопшто има крај, ама водтството е големо! Шо да ви праам...? :D:D:D Слабо играте...!!!:(:(

Alain Delon
14-12-10, 23:18
@GORAN
Gorane,znajesh deka te pochituvam...si dobar chovek mi se gleda...No si fanatik,pa taka mi se gleda...Pa vide edna falshiva 100000% 'blgarka',pa ja prglasi za BASH BLGARSKA PATRIOTKA....????DA,toa ne je lingvistichen forum...Ama sho kje bideshe ako jas so mojot zbrkan nepismen 'Makedonski' uchen po svetot od slushane kak zborat Makedonci od Lerinsko i Kostrurcko,ta sho kje bideshe da ve ubeduvam deka sum makedonec..Da,znam deka biljan ili sho bilo imeto i ja IGRA IGRATA PODOBRO OD NEKOJ KATO MENE,ama jas sekogash sum bil chesten koj sum od kade sum i koja mi je FAMILIJATA...TOA NA OVA LICE biljana moze da mu je veselo na PRIJATELOT BORCHE,ama na mene ne mi je veselo nekoj da mi se pljuka na grobot na dvajcata mi GOLEMI PATRIOTI PRADEDOVCI!!!!Za mene toa je povekje od lichna cest..TOA JE CHEST NA MOJATA FAMILIJA(SEMEJSTVO)...
Zashto ti rekof deka si 'FANATIK' ....Moga li po istata tvoja logika,ako Spaska Mitrova beshe na ovoj forum i gi postirashe nejzinite BLGARSKI STAVOVE,JAS DA KAZAM DEKA OVA SPASKA JE POGOLEMA PATRIOTKA OD TEBE I CELI MAKEDONCI NA OVOJ FORUM???Ti sam si otgovori na tova prashanje...

Han Solo
14-12-10, 23:19
Јас сум публика, не судија. Навивам за Билјана и Горан Стојанов, и сега за сега навивам за подобрите. Резултатот на крај ќе покаже се’, ако, воопшто има крај, ама водтството е големо! Шо да ви праам...? :D:D:D Слабо играте...!!!:(:(

Публиката е македонска, значи 12-ти играч, съдията е този, който може да даде червен картон - БАН. ;)
Силно играем, но съдията е пристрастен :D (както сам си призна) и ще компенсираме с много по-добра игра. ;)

soreno
14-12-10, 23:21
Јас сум публика, не судија. Навивам за Билјана и Горан Стојанов, и сега за сега навивам за подобрите. Резултатот на крај ќе покаже се’, ако, воопшто има крај, ама водтството е големо! Шо да ви праам...? :D:D:D Слабо играте...!!!:(:(

E ,gospodine Borche ,seki naviva za negoviot odbor neli..
Sum siguren deka i samu zeleni da tresat tvoite lubinci ( koeto i praat vo 70% od sluchaite ) pak ke navivash za teh i ke gi slavish ;)
Vo seki sluchai tvojata lubimka Biljana ( koja taka i ne znaeme kakvi platna i kade gi beli ;)) osven da decantralizira diskusiata i koja se vodi ,ne vijdam da e doprinesla so nekakvo generalno srajenie za vashata pobeda:hoho:

ГоранСтојанов
14-12-10, 23:26
Ги поправив линковите, пробај ги сега:

Еве го првото писмо (му се потпикува на егзархот, за после да му проси пари):
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3._%E2%84%96_1_(2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA._1873 ,_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 ))

Еве го второто писмо (ова е најинтересно за темава, Славејков алармира дека работате е готова, Македонците ќе направат македонска црква и ќе се одделат од Егзархијата):
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3._-_%E2%84%96_2_(_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B 8_1874,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD))

Еве го третото писмо (објаснува што треба да се стори за обидот на Македонците да се саботира):
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3.%E2%84%96_3_(19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80 ._1874,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD))

Четвртото писмо (тука ги руга Македонците „че те не са българи, но са македонци, т.е. нещо по-горни от другите българи (Александрови потомци!)“ а после и на Велешани ги почастува со ред слатки зборови):
http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F %D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5% D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D 0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_18 74_%D0%B3._%E2%84%96_4_(5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82 _1874,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD))

Во петото и шестото писмо само проси пари. Ќе си ги најдеш на бугарскиот викисорс.

Не само што Македонците биле желни за своја македонска црква, туку биле подготвени и католици(унијати) да станат, само да се откачат од Егзархијата и да си добијат своја македонска црква.

Han Solo
14-12-10, 23:29
Горане, пак не става, цитирай ги цялостно, едно по едно и почни от най-интересното.

ГоранСтојанов
14-12-10, 23:40
Горане, пак не става, цитирай ги цялостно, едно по едно и почни от най-интересното.

Става, става. Врати се погоре и пробај, ќе ти става.

Han Solo
14-12-10, 23:45
Става, става. Врати се погоре и пробај, ќе ти става.

Стана!;)

ГоранСтојанов
14-12-10, 23:57
Ами како. Еве ти го тука второто писмо цело, за тие што ги мрзи:

Писма на Петко Рачев Славейков по унията в Македония през 1874 г. - № 2 ( януари 1874, Солун)
от Уикиизточник
Направо към: навигация, търсене
Ваше Блаженство,

С молитвите Ви благополучно пристигнах в Солун на 14 текущаго вечерта на 11 час в четвъртък[1] и сполучих до сега да са срещна с сички тукашни и външни, от които можах да узная онова, що ми требаше наспоред мисията ми.

За да изучим по-добре една коя и да е работа, и тази днес тука, както и всъду и всякога, преди всичко треба да проучим предидущето на работите и затова аз, като искам да Ви тура в положително знание на работите, които ся разиграват тука днес, ще да ви изложа в кратко историята на всичко, що е предтекло преди време и на което следствие са днес появените волнения и движения.

Види ся, че еще преди решението на въпроса с първото еще пробуждание на населението от тадешните страни, поради неразумни проповеди на ограничените и късогледи тукашни патриоти ся е породило некакво неразположение на тукашните българи към българи от Дунавский и Охридский[2] вилаят и завист някаква към тяхното по-ранно разбуждение и видимото преобладание на техний язик в книжевността.

Едностранчивото, с пръв поглед, рещение на въпросът в полза само на придунавските и тракийските българи потискало еще по-нататък туй нерасположение, а при неприприсметванието на обстоятелствата, които създадоха това не в пълно удовлетворително решение на въпроса, реченото неразположение лесно ся превърнало в недоверие към дейците на въпросът и родило в тъдяшните патриоти гибелната мисъл да действуват сами по себе си за провъзвеждание на своето им местно наречие и по-нататък за своя им особена, собствена македонска иерархия-българска-мисъл, по нещастие засилена, както можах да разбера, от излишната ревност на едного от нашите владици[3], който в желанието си да ползува и да ся ползува, неусетно, а може би и исхотище го, подклал еще повече, допустил да ся примъкнат и разпространят тези гибелни идеи на едно с народното съзнание по тези страни. Десетийт член на фермана е, който е възпирал донейде избухванието на явний разрив и той е притаявал до сега всяко вълнение.

Бавното и мудно напредвание към приложението на десетий член от фермана, а в последно време явните затруднения, за да ся положи в действие той, а приложете еще и съществуващите неблагоприятни слухове за спогождението, които тука, особено са били повечко разпространени и по-вероятно представляеми чрез внушенията на някои православници, които са работили с време еще, за да приготвят уж духовете към спогождението, дали са възможност на други някои нетърпеливи духове да започнат и да извадят на свят друг род скандали. Види ся, че в един малък и потаен круг в Цариград ся е заметил най-напред тоя пукнатий и развонявшийся днес запъртък и мътилото му е между тези малко лица, които се припирали да възпроизведат дяда Харитона[4] в архиерея. Отчаяни да видят владика свой кандидат посредством Екзархията, привържениците на дяда Харитона, с негово знание и съизволение ли, или не, това вече не мога потвърди, те са зели да ся споразумяват с незадоволивите по тези страни, за да пристъпят в други действия и да потърсят ръкоположението му чрез присъединението си на католическата черква; това ся е работило в Цариград и тука, но твърде тайно преди да ся изпрати г. Нил за тука.

Изпращанието на г. Нила по тези страни е прекратило това потайно и подземно действие на речените партизани, но неговите несмислени доноси и безтактни наущения са, които са поколебали съвършенно доверието на населението към Екзархията и са го отстудили от нея. И в начало, когато действувал еще в името на Екзархията, той несмисленно доста подкопал нейното влияние, като засилил еще повече пръсканите от Харитоновите приверженици слухове за спогаждението и като искал да стане любим и приятен на тукашните, представял Екзархията като равнодушна и бездействующа за избавлението на македонското население от гнетът на грецизма; а подир вече той е направил еще повече за отчуждението му от нея, като е пристигнал да уверява именно, че македонските българи са продадени от екзарха и от другите настанени владици за оздравление на своите епархии, а разумява ся, че тези духове лесно ся вярват от недоверчиво расположените.

Трудно е да ся проследи и да ся узнае навярно, дали г. Нил, преди да тръгне, е имал някакво споразумение с някои от тамкашннте наши и дали е имал особени някои инструкции относително до това движение, що направи; но тука не е тайна, че непослушанието му на заповедта от Екзархията да ся върне назад е станало по инструкциите на някои от нашите тамо православни владици[5] и жалното е дето и сега еще ся усещат таквиз някакви сношения и явно ся говори за споразумеванието на дяда Харитона с г. Нила и действувало ся уж казват и за неговото, чрез унията, ръкополагание за Серско и Мелнишко, както и на г. Нила за Солунско, Кукуш-Струмица и Водена.

Ето таквиз са били и са работите до днес в общето им течение. Частното пак течение на тукашните по тази част работи днес за днес е това.

Колкото в Солун може да ся каже че няма уния, или я има турена на клечка в запас за нужда[6] и може еще да ся каже, че и ако ся появи таквозь заявление в увлечението на другите при завръщанието на г. Нила, може да ся задуши, ако ся постъпи умно, защото работите са в ръце на хора, връз които кожем да действувами сполучливо, макар и да ся виждат днес почти всички настроени на този дух, даже и братя Паунчеви[7], които от напред са били като противни на туй движение, днес ся сматрят между прозилитите. [8] Само г. Буботинов[9] е православен уж, но мога да ви уверя че не по друго, а по интерес и по това, че е исключен и низвержен от другите дейци, както от нарицаемата община. От друга страна неговите действования, или по-добре интригувания за поддържание уж на православието, като са очевидно своекористни, не правят друго, освен да засилят движението и като нечистосовестни парализират еще и искрените старания на онова православно агентство, което като няма чрез кого да действува, действува чрез него. Г. Буботинов като иска да покаже необходимо своето вмешателство и да ся каже, че той може и върши уж нещо, позволява си много непристойнести, несвоевременности и дерзости, които, както забележих, повече вредят и бъркат, както вярвам да смущава и самата Екзархия с писмата си от тука, на които обаче треба да ся дава твърде малко внимание или и никакво внимание да ся не дава, според моето мнение. Положението прочее на работите в Солун в отношение на унията не е опасно; но Солун не е още българский град и не стои начело на движението, нито има влияние връз другите места и градове, за да възпроизведе или да възпре движението.

Начело на движението стон Кукуш[10], подпомаган днес доволно силно и от спавшийт до сега Дорян, а участвуват в него явно Струмица с Малешево и Воден. А подир тях хромат Солунските села, Серските, Мелник и Драмските. Днес за днес, ако гледа някой, ще му ся стори, че не вижда наяве друго нещо освен дим; но този дим показва присъствието на огънят, който ся подхваща, защото всички с трескава нетърпеливост очакват завръщането на монсиньора Нила и няма сумнение, че огънят ще избухне.

Писмата от страна на м[онсиньо]ра Нила са обнадеждителни и те ся разнасят навсякъде чрез агентите на унията, които са в сношение с околните места. В първото, след пристиганието му в Цариград писмо, той им ся обещавал след 15 дни да ся върне с бератът. Във второто си писмо им казвал, че щом тръгне новийт Солунский гръцкия владика Йоаким за Солун, със същийт параход ще тръгне и ще дойде и монсиньор той. Последнето им писмо с днешната поща ся вижда да е еще по-насърдчително. Всичко било готово, казват, изработено и писмата написани и оставало само да ся подпишат, а тука, пишат те, да им пратят пари за връщание и затова Димитрий Малешевский[11] тази сутрин заминал за Кукуш да събере пари да им пратят. Коноводите на движението са весели.

Ваше Блаженство!

По всичко, що видях н узнах, без да земам въз внимание празни слухове, искрено мога Да ви кажа, че ако м[онсиньо]р Нил ся завърне с ферман тука да остане дето и да е по тези страни, не само Полянската епархия ще го приеме, но ще ся присъединят нему и Струмската и Воденската и много от селата на Солунската, Драмската, Серската и др., но покрай тях ще да ся разклатят и всичките други македонски епархии. Треба да имате пред очи, че най-напред ще ся разстрои Велешката, от която и сега частни лица вземат не малко участие в това вълнение. Тая епархия, от една страна незадоволна от владиката си и от друга велешчане, подбуждани от свойственото тям властолюбие и домогаание да властвуват над Южна Македония в черковно отношение, подпомагат тоза движение, което явно испосле ще да има съвсем други следствия от каквито ги тях блазни, но работата е, че сега и те ввърлят масло връз огънят. Бълнуваннята им да увеличат епархиите си чрез унията са явна химера; но благомечтателните велесчани, като добри спекуланти, не изпущат, види ся, това спекулативно предприятие и за него уж, като работят, разпространяват между угнетаемото население еще повече гибелното предубеждение за спасението му чрез унията.

Много еще помага за разпространението на уинятската зараза възобновеното преследвание от страна на гръцките владици. Вижда ся явно, че гръцките тъдези владици, вместо да вземат някакви мерки за ограничение на злото или за потушаванието на раздражеиието, с едно равнодушие съдействуват да ся възползуват от туй вълнение в противно отношение, и в такъв дух както ги блазнеше да ся възползуват и от схизмата. По думите им и по делата им разбира ся явно, че те действуват така щото да отчаят еще повече българското население и да го тикнат колкото по-скоро в тази постъпка, за да излязат на чисто в положението си. Като нямат гръцко население, на което да ся наблягат след отделението на българите и като ся боят повече от присъединението им с Екзархията, защото виждат, че така ще останат съвсем без стадо, лъжат ся или право мислят, че в постъпката иа българите към унията ще спечелят повече, защото ги блазни, че повечето от населението, въздържано от плашилото на иноверието, не ще да ся хвърли в обятията на унията и тъй, от една страна те ще имат привърженици и последователи и от друга, всичките немирни духове и по-деятелни мъже и патриоти да кажем ще ся дръпнат с униятите и залъгани с разправите при устроявание на новото си общество, няма чак толкоз да смущават останалите верни тем; а трете и най-главно е що мислят те, че така ще ся парализира влиянието на Екзархията върху населението, на което ся и домогват те най-вече, защото е там всичкият им страх. От тези съображения водени те действуват тъй, щото да ускорят развръзваннето на тази комедия и затуй, колкото са били по-напред равнодушни донейде и по-снизходителни, а при Негово Прев[ъзходителство] Медхад паша[12] по-предпазливи в действията си, днес са започнали да потискат еще повече населението, възползувани в това от влиянието на свойт при местното началство агентии К. Логади, политике-маамуру[???].

Таквази е въобще, доколкото съм могл да разбера, политиката на гръцките владици въз вилаетът от развълнуваните епархии, като съдя по това що чувам от българите, от една страна и от това, що можах да забележа от разговорът що имах при едно случайно срещание с наместника на тукашнийт митрополит — Кожанскийт владика и със Сисанийскит който е такожде тука.

По подобни съображения ми ся вижда да ся водят донейде и привержениците на спогождението, които ся лъжат, че унията не ще вземе големи размери и ще ся отделят малцина с унията, а другите ще останат с гърците и сматрят това като изгодно на планът им да парализират влиянието на Екзархията по тези места, да ся отчаят и тъй да ся принудят да приеме спогаждението, както те си го меркат. Но истинно е, че така те не работят освен въз вреда на православието, защото няма никакво сумнение, че ако тука има еще някоя надежда за увардвание на православието, тая надежда е в присъединението с Екзархията, осуети ли ся тая надежда, нека знаят всички онез, който действуват в този дух, че присъединението на македонските българи с римската черква е дело свършено и не ще бъде частно, но целокупно, под домагванието да възкресят Охридската архиепископия, с което мамят и днес охридчане и както искат да кажат, че и те, както и скопяне били уж съгласни на това и ще траят до възкресение в надежда на Екзархията и ако не ся даде някоя сьокюнтия на 10-й член — сбогом Македоние!

Тукташните монсиньори работят деятелно и казват че ако г. Нил по някои препятствия не ся завърне по-скоро в Солун за Възкресение ще пригласят м[онсиньо]ра Рафаила[13] и мяркат даже в случай на всяка друга несполука, да излязат сами те (католическите попове тука) по вън. Полянци и малешевци са изказали желание да ги приемат от сега, но кукушани са въспрели да чакат до Великден, за да не би присъствието им да побърка на общото движение.

Гръцкийт тукашен силогос[14] е разпространил по вън учители и попове да проповядват подчиняванието на новийт Солунски владика, но в Солунските села това проповядване е имало противни следствия. Тукашните прозелити ся хвалят, че имат хванати писма от патриарха и от Логади до Полянскийт владика, в които ся говори: че колкото за Македония с правителството вече е свършено да остане под тях; но да гледат само да разсипят влиянието на Екзархията. От Логади писмото видях н аз. Започенатото във Воден българско училище е спряно наново. В Дорян запрени 8 души, между които и синът[15] на Г. Михайловскаго. [16] В Кукуш от селото Богданци са запрени 32 души. В Струмица е станал някакъв истилям от правителствена страна, без вмешателството ни на гърци, ни на българи, само от местната власт чиновник е ходел по селата да разпитва с кого искат да са селяните и резултатите са откъм българите, казват.

Прося молитвите Ви

Съм на Ваше Блаженство

П. Р. Славейков

ЦДИА, ф. 989, оп. 2, а.е. 290, л. 3—4. Оригинал. Ръкопис.

1.↑ Писмото е без място и без дата. От текста се вижда, че е писано в Солун скоро след 14 януари, но не по-късно от 31 януари 1874 г.
2.↑ Грешка на П. Р. Славейков. Става дума за Одринския вилает, което се вижда от следващия по-долу текст. Охрид е център на каза, а не на вилает.
3.↑ Вероятно става дума за Охридския митрополит Натанаил, избран през 1872 г.
4.↑ Поп Харитон Ангелов Корпузов, дядо на Борис Сарафовв, от Либяхово. Необразован, но енергичен и с голям опит, той бил един от водачите на населението от Източна Македония в църковната борба. Като председател на Неврокопската община (1871—1878) Харитон бил предложен от населението през 1873 г. за Неврокопски митрополит, но Българската екзархия не го одобрила.
5.↑ П. Р. Славейков има предвид Охридския митрополит Натанаил и Скопския митрополит Доротей. Доротей Скопски е пръв български екзархийски митрополит (1874 г.). След учредяването на Българската екзархия до 1874 г, е управляващ Одринска епархия. Подържал връзки с униятите. Починал през 1875 г.
6.↑ За разпространението на унията в Солун вж Ив. Снегаров, Солун в българската духовна култура. Исторически очерк и документи. С., 1937, с. 117—121
7.↑ Братя Димитър и Никола Паунчеви, солунски първенци, членове на Българската община в Солун, участници в църковно-просветните борби на българите в Солун. Натанаил Охридски и Доротей Скопски отседнали на 28 март 1874 г. в техния дом в Солун на път за епархиите си.
8.↑ Прозелит, гр. — новопокръстен.
9.↑ Михаил К. Буботинов (1839—1912), роден в София, ученик на Сава Филаретов. Учителствувал в София, Русе и Солун.
10.↑ За ролята на Кукуш в унията вж К. Шапкарев, За възраждането на българщината в Македония, С., 1984, с. 455—471 и Т. Влахов, Кукуш и неговото минало, С., 1969, с. 111—115.
11.↑ Става дума за Димитър Попгеоргиев Беровски. Изпратен като придружител на Нил Смоленски в Кукуш, а оттам и в Солун, той за известно време се увлича от идеята за унилата като средство за решаването на църковно-националния въпрос в Македония. Скоро обаче скъсва с униятството и достига до убеждението, че единственият начин за разрешаването на националния въпрос е политическата борба. Вж Д. Дойнов, Националнореволюционните борби в Югозападна България през 60-те и 70-те години на XIX век, С., 1976, с. 102
12.↑ Мидхат Паша бил назначен за валия на Солун на 3 ноември 1873, но останал в Солун само до 11 февруари 1874. В този кратък период с няколко действия ясно дал да се разбере, че е за равенство между националностите, които живеели във вилаета, и дори подържал обновяването на Охридската архиепископия като македонска църква. П. П. Карапетров, българин по народност, е записал няколко наистина интересни сведения във връзка с този въпрос: "Митхад Паша се опита да убеди няколко по-изтъкнати македонски българи, че не са българи, а македонци, че са различни по националност от българите, както може да се докаже от техния език (диалект), който е различен от българския, и че ще е добре, ако се отделят от дунавските и одринските българи (Мизия и Тракия) и така да си основат независима църква чрез възобновяването на Охридската архиепископия, и други подобни работи..." (П. П. Карапетров, Сбирка от статии, Средец 1898, 91)
13.↑ Рафаил Добрев Попов (1831—1876), униятски епископ, един от близките сътрудници на Йосиф Соколски, ръкоположен за униятски вещеник през 1861 г. и въздигнат в епископски сан от Рим през 1864 г. Назначен за ръководител на българо-унияти със седалище в Одрин. Починал на 6 март 1876 г. в Одрин.
14.↑ Силогоси, гр. — гръцки учебни мисионери.
15.↑ Става дума за Стоян Николов Михайловски, който през 1872—1874 г. е учител в Дойран, където участва в църковно-народните борби срещу гръцкия владика. Заради това е преследван, арестуван и изгонен от града.
16.↑ Бащата на Стоян Михайловски, Никола Стоянов Михайловски е цензор на българските книги в турското министерство на просветата и активен участник в църковно-народните борби.

Han Solo
15-12-10, 17:18
Не ми се коментират глупости, които са отдавна коментирани.
Всичките ви "докази" за такива - сапунени мехури!

http://www.promacedonia.org/statii/biljarski_paskov.htm#dimevski

Прочети внимателно [[ Фалшификациите на Славко Димевски ]]! ;)

Biljana_Gjorbunarska
15-12-10, 17:25
Не ми се коментират глупости, които са отдавна коментирани.
Всичките ви "докази" за такива - сапунени мехури!

http://www.promacedonia.org/statii/biljarski_paskov.htm#dimevski

Прочети внимателно [[ Фалшификациите на Славко Димевски ]]! ;)

Остави го сега Славко Димевски.

Ето ти го пак цитата от твоя линк.

Едностранчивото, с пръв поглед, рещение на въпросът в полза само на придунавските и тракийските българи потискало еще по-нататък туй нерасположение, а при неприприсметванието на обстоятелствата, които създадоха това не в пълно удовлетворително решение на въпроса, реченото неразположение лесно ся превърнало в недоверие към дейците на въпросът и родило в тъдяшните патриоти гибелната мисъл да действуват сами по себе си за провъзвеждание на своето им местно наречие и по-нататък за своя им особена, собствена македонска иерархия-българска-мисъл, по нещастие засилена, както можах да разбера, от излишната ревност на едного от нашите владици [10], който в желанието си да ползува и да ся ползува, неусетно, а може би и исхотище го, подклал еще повече, допустил да ся примъкнат и разпространят тези гибелни идеи на едно с народното съзнание по тези страни. Десетийт член на фермана е, който е възпирал донейде избухванието на явний разрив и той е притаявал до сега всяко вълнение.

Han Solo
15-12-10, 17:33
Защо да го оставям Димевски, защото е фалшификатор или защото македонските фалшификации са тема табу?
Баш си е по въпроса за писмата!

Biljana_Gjorbunarska
15-12-10, 17:39
Иди на темата за писмата и там го виж моето мислене за "труда" на Димевски. Нямало нужда да се напина толку. Славейков си написал много ясно.
Това, че отбягваш да го коментираш оригиналното писмо и го тикаш разговора в друга посока е показателно.


Тука темата е за Триязичника, а нищо не пишиме за него.

Han Solo
15-12-10, 17:48
Какво искаш да коментирам, Билянке?
Как привличането на българските епархии към римската католическа църква е борба за самостоятелна църква?
Или това как гръцката и католическата пропаганда имала успех сред българското население и дори сред българските владици?
Нищо ново, моме! Парите, себелюбието и властта и днес са почитани от мнозинството.
ПС
Престанете в исторически събития, описани от българи и за българи да търсите някакви македонски чудеса, смешно е!
Дръжте се за зидаря Пулевски, истински македонист.

Biljana_Gjorbunarska
15-12-10, 18:04
Ако си решен да се държиш за Доктрината и ще упорстваш и ще мижиш за неща описани от българи и за българи, няма смисъл да разговарям с тебе. Българската Доктрина ми е многу добре позната.
Да направиме последен опит, да ти я изпитаме добронамерността и обективното отнаесване към фактите.
Значи фактът е писмо на Славейков под номер 2.

Едностранчивото, с пръв поглед, рещение на въпросът в полза само на придунавските и тракийските българи потискало еще по-нататък туй нерасположение, а при неприприсметванието на обстоятелствата, които създадоха това не в пълно удовлетворително решение на въпроса, реченото неразположение лесно ся превърнало в недоверие към дейците на въпросът и родило в тъдяшните патриоти гибелната мисъл да действуват сами по себе си за провъзвеждание на своето им местно наречие и по-нататък за своя им особена, собствена македонска иерархия-българска-мисъл, по нещастие засилена, както можах да разбера, от излишната ревност на едного от нашите владици [10], който в желанието си да ползува и да ся ползува, неусетно, а може би и исхотище го, подклал еще повече, допустил да ся примъкнат и разпространят тези гибелни идеи на едно с народното съзнание по тези страни. Десетийт член на фермана е, който е възпирал донейде избухванието на явний разрив и той е притаявал до сега всяко вълнение.

Han Solo
15-12-10, 19:50
Хайде да видим гениалните ти заключения от цитата, Билянке!
Тая вечер не ми е много весело, та...

Biljana_Gjorbunarska
15-12-10, 21:18
Хане, нямам време сега, внучето ме чяка за приказка за лека нощ.
Утре може ли?

Седимадро
08-01-11, 16:23
[QUOTE=Han Solo;134556]Какво искаш да коментирам, Билянке?
QUOTE]


Тогаш, не коментирај.
Не може твојот збор секогаш да биде последен, особено не по цена да ги труеш темите со бесмислени постови.

Biljana_Gjorbunarska
25-03-11, 20:57
Афионе, гледам сте го пуснали вече и Четириязичника.
Видя ли го?
http://img829.imageshack.us/img829/8357/82627726.png
http://img811.imageshack.us/img811/1713/29949090.png

афион
25-03-11, 22:28
Пријателке го имам од пред многу време.Ама за џабе ,нема со кој да дебатираш.

надвор од темата,ама кога ќе слушнам бугарин кој тврди дека битолската плоча е искршена и фрлена некаде, а секој ден ја гледам изложена на највидно место во музејот во Битола,ич муабет не ми се прави.

Въпросите, които искам да обсъдим са следните:

1. Къде е експониран в Р. Македония в този момент Битолския надпис?

2. И ако не може да се види никъде – то защо е скрит този надпис от македонците граждани?

3. Изучават ли в училище по история Битолският надпис и как се обяснява от македониските историци, Българският етнически произход на Самуил?

4. Защо историческите факти са противоположни на македониските теории?

од еден бугарски форум.

Biljana_Gjorbunarska
25-03-11, 22:39
Остави го сега Битолския надпис и изявите на някви тъпанари и кажи за чЕТИРИЯЗИЧНИКА.
нЕ ТИ ЛИ СЕ СТРУВА, ЧЕ МУ ГИ НЯМА ПЪРВИТЕ СТРАНИЦИ?
вСЯКОЯ КНИГА ИМА НЯКАКЪВ ВЪВЕД, А ТАЯ НЯМА НИЩО.
нАПРАВО ЗАПОЧВА.

дА НЯМАТЕ НЕЩО ЗА КРИЕНЕ?


И как си го обясняваш сърбско-албанския език?

1. Като сърбски от Албания?

2. Като сърбски + албански /кои са много близки/?

3. Друго?

/ПС - сгрешила съм с капс лока, ама не ми се преписва, извинявам се/

афион
25-03-11, 23:03
Како прво немислам дека нештото е намерно скриено , од причина што во твоите страни можи да се види дека горе пишува за српско албански .

За речникот се имаат изјаснато повеќе историчари,па ќе видам кој биле моментите и мотивите за ова.Инаку спорем мене мислам дека или се работи за цензура од издавачот ,или за само цензурирање од страна на Пулесвски се со цел делото да биде испечатено.

Пулесвски има напишано едно многу значајно дело за Македонската историја,кое се уште седи како ракопис во Софија и досега не е истражувано,затоа што постои забрана за негово истражување и публикација.

СОЊА
25-03-11, 23:07
Еве ти ја плочата снимана од мои раце, која се наоѓа во битолскиот музеј..
Но зошто нема превод на пишаното?...
Дали затоа што кажува дека Самуил и народот негов е бугарски??.....


http://www.picvalley.net/u/2606/2117930114211819471301086853FQNBb8gaUQlViL6wCZUF.J PG (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2606/2117930114211819471301086853FQNBb8gaUQlViL6wCZUF.J PG)

Еве што пишува

† Въ лѣто Ѕ ҃Ф ҃К ҃Г ҃ отъ створенїа мира обнови сѧ съ градь зидаемъ и дѣлаемъ Їѡаном самодрьжъцемъ блъгарьскомь и помощїѫ и молїтвамї прѣс ҃тыѧ влад ҃чицѧ нашеѧ Б ҃чѧ ї въз()стѫпенїе І ҃В ҃ i връховънюю ап ҃лъсъ же градь дѣлань бысть на ѹбѣжище и на сп҃сенѥ ї на жизнь бльгаромъ начѧть же бысть градь сь Битола м ҃ца окто ҃вра въ К ҃. Конъчѣ же сѧ м ҃ца ... исходѧща съ самодрьжъць быстъ бльгарїнь родомь ѹнѹкъ Николы же ї Риѱимиѧ благовѣрьнѹ сынь Арона Самоила же брата сѫща ц ҃рѣ самодрьжавьнаго ꙗже i разбїсте въ Щїпонѣ грьчьскѫ воїскѫ ц ҃рѣ Васїлїа кде же взѧто бы злато ... фоѧ съжев ... ц҃рь разбїенъ бы ц҃рѣмь Васїлїемь Ѕ ҃Ф ҃К ҃В ҃ г. лтѣ оть створенїѧ мира ... їѹ съп() лѣтѹ семѹ и сходѧщ


Еве преведено

През годината 6523 (1015-1016) от сътворението на света обнови се тази крепост, зидана и правена от Йоан, самодържец български, с помощта и с молитвите на пресветата Владичица, наша Богородица, и чрез застъпничеството на дванадесетте върховните апостоли. Тази крепост бе направена за убежище и за спасение и за живота на българите. Започната бе крепостта Битоля през месец октомври, в 20 ден, и се завърши в месец (…) в края. Този самодържец беше българин по род, внук на Никола и на Рипсимия благоверните, син на Арон, който е брат на Самуил, царя самодържавен, и които двамата разбиха в Щипон гръцката войска на цар Василий, където бе взето злато (…) а този в (…) разбит биде от цар Василий в годината 6522 (1014) от сътворението на света в Ключ и почина в края на лятото

Се утепав тражејќи не најдов некој да го превел на македонски јазик.


А за Миладинов, Афионче, ако имам среќа утре да се сретнам со Елисавета Миладинова ќе ја прашам, сигурно има што да ми каже, ако не е некоја твоја глупа измишљотина...од која паѓаш во делириум...

афион
25-03-11, 23:58
Да ја прашаш,и те чекам.

Biljana_Gjorbunarska
26-03-11, 08:00
Еве што пишува

† Въ лѣто Ѕ ҃Ф ҃К ҃Г ҃ отъ створенїа мира обнови сѧ съ градь
Това къде го пиши?

СОЊА
26-03-11, 20:24
Това къде го пиши?

Тоа го пиши на плочата во битолскиот музеј...

Biljana_Gjorbunarska
26-03-11, 21:23
Тоа го пиши на плочата во битолскиот музеј...

Йок!
Тоя ред го няма.

И тука е за Пулевски!!!

СОЊА
26-03-11, 21:31
Йок!
Тоя ред го няма.

И тука е за Пулевски!!!


Биљана, штом си стручњак ете ти снимки па толкувај ајде....

http://www.picvalley.net/u/2064/11537466045666906801301167773hTwRV9t8QZTdr13GFpq6. JPG (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2064/11537466045666906801301167773hTwRV9t8QZTdr13GFpq6. JPG)

http://www.picvalley.net/u/2239/10664785509271133121301167750ML5iwfxqAZt2cpFNFDJJ. JPG (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2239/10664785509271133121301167750ML5iwfxqAZt2cpFNFDJJ. JPG)

http://www.picvalley.net/u/2003/13055220244043269851301167733BQXr2EgQU8VrEq6drp6e. JPG (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2003/13055220244043269851301167733BQXr2EgQU8VrEq6drp6e. JPG)

http://www.picvalley.net/u/2172/254145821347230341301167711gdMjmmLIeAlktLGXGvWN.JP G (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2172/254145821347230341301167711gdMjmmLIeAlktLGXGvWN.JP G)

http://www.picvalley.net/u/2466/51130627212090731901301167694S93rXOcmX7fpvLK4ckp3. JPG (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2466/51130627212090731901301167694S93rXOcmX7fpvLK4ckp3. JPG)

афион
26-03-11, 21:46
Прво ја немаше а сега милион слики:)

Biljana_Gjorbunarska
27-03-11, 09:55
Temata neli e za Pulevski tuka?

афион
12-04-11, 18:47
http://img718.imageshack.us/img718/5228/pulevskivistinskotoimen.png


Од книгата "О Македонија и Македонцима" од Стојан Протиќ, 1928 година

Согласно ова, постои можност јазикот во првиот речник на Пулевски да бил наречен словенско-албански, но подоцна некои да го нарекле српско-албански.

Книгата е олицетворение на српската пропаганда и Протиќ не би пропуштил да наведе дека јазикот бил српско-албански.

Ова го дознавме благодарение на нашиот пријател mungos80.
Превземено од Македон од идивиди.

Biljana_Gjorbunarska
12-04-11, 20:47
Македон од идивиди.
Защо го нѣма тоя юнак тука?

афион
12-04-11, 22:04
Jас не го познавам лично македон,така да не сум тој што може да ти одговори.

Biljana_Gjorbunarska
14-04-11, 09:57
http://img718.imageshack.us/img718/5228/pulevskivistinskotoimen.png
Согласно ова, постои можност јазикот во првиот речник на Пулевски да бил наречен словенско-албански, но подоцна некои да го нарекле српско-албански.
Или сърбина да не я виждал книгата
http://img811.imageshack.us/img811/1713/29949090.png
Има грешка и в годината на Триязичника.

дуле узунов
14-04-11, 10:34
Езикот навистина е словено-албански зошто во албанскиот раздел е наречен "шкиништ македонисе". "Шкиништ" на албански значело "словенски". А годината на издаването е 1875 видно од заглавната страница

дуле узунов
14-04-11, 10:46
Вопреки што една професионално изследване е направило следниот извод:

С оглед на лингво-етническата и религиозна разлика между албанците и южнославянските съседи употребата на етнонима shkla се схваща като обозначение за говорещ гръцки език / не арванит, при арванитите е Гърция и като не арбреш при арбрешите в Южна Италия, a понятието shqa между албанците поне за албанските преселения в Гърция и Пелопонес (през 13 век) e достигнал нов размер а именно „за друг”, който „не е албанец”.

http://www.albanian.dir.bg/studii/ezik/B_Demiraj.htm

Тута Бугарин
14-04-11, 10:58
Вопреки што една професионално изследване е направило следниот извод:

С оглед на лингво-етническата и религиозна разлика между албанците и южнославянските съседи употребата на етнонима shkla се схваща като обозначение за говорещ гръцки език / не арванит, при арванитите е Гърция и като не арбреш при арбрешите в Южна Италия, a понятието shqa между албанците поне за албанските преселения в Гърция и Пелопонес (през 13 век) e достигнал нов размер а именно „за друг”, който „не е албанец”.

http://www.albanian.dir.bg/studii/ezik/B_Demiraj.htm

Всъщност дори покойният Благой Шклифов не беше съвсем сигурен дали фамилното му име идва от "славянин". Но предполагаше, че е така...

Итар Пејо
14-04-11, 12:53
Билјанке и Тута Бугарин, вие зборувате за сосема различни нешта.
1. Во времето на романтизмот експлодираат тие митови за потеклото па така и Хрватите и др. мислеа дека потекнуваат од Илирите. (има тема за ова, овде не е место)
2. Во 20 век Албанците изградија сосема нови национални митови за потеклото. Ама за оние другите подробно кај Милан Будимир да си прочитате.
3. Ајде да видиме дали знаете каде имало Срби во Албанија. Знаете како се мешаат? Знаете за албанскот племе Кучи кои стануваат Црногорци? Кои се, што се? Познавате некој познат?
4. Знаете ли каде има Македонци со мајчин јазик Албански!!!!???? Кои се, што се? Познавате некој познат?

Да си истражите ако сакате да го разберете Пулевски. Овој Маверик ептен имал акал. Знаел што прави. Тоа што вие не разбирате, тоа ви ваш проблем. Место да ни објасните за кралските гробици цо Силистра, вие сакате за Албанците да ни објаснувате. Ајде на читање.

дуле узунов
14-04-11, 12:58
4. Знаете ли каде има Македонци со мајчин јазик Албански!!!!???? Кои се, што се? Познавате некој познат?
Па нели са тие кои са 25 % од вкупното население на Р. Македониjа?

Biljana_Gjorbunarska
14-04-11, 13:09
За Пулевски Македония била дѣл от Сърбадия.

Пн,
Што је Србин и какво је това име кажими да знам?
Од.
Србин је име, христијанско и мушко, а срби се мнозина, иљи имиња,
иљи људи а србиновци је ку^а која се зовед така. !
Пн.
Што је Србија иљи Србадија.

Србија је многу делови земја, каде живувајед тије људи, који су до-
сељени од север у Иљирик римски.
Пн.
Који се тије делови кажи ми ако знајеш.
У Јевропа у Иљирику римском зачевши.
а.Бачка, Банат, Стрем, Хорватска, овије се у' аустријском царству
б, Расија, Шумадија, Мачва, тије се у књажевини Србији.
в, Босна, ЕрЦегована, Горња мисија Захолмија, Рагуза, Албанија и Македонија тије се у царству турском, и под вдаденијем његовог вељаче-
ства Елив шанди Султан Абдул Азис Азамет.
г, Књјажество Црна Гора на Цетињје.
Овије се именувајед од севјера пришедши славјани иљи северјански
станишта. !

Итар Пејо
14-04-11, 13:15
Поим немате. Ајде пак на читање. Недоволен (1).
Прашањето содржи половина одговор.
Дуленце, нешто вицкаст ми стануваш кога не знаеш?!

Билјано, женска, од каде фати ти? Па белки не мислиш дека сите одговори кај самиот Пулевски треба да ги најдеш? Јок, цуро, си чула за етнологија? Еве ти помош. Пробај оттаму. Можеш и Брадина за асоцијација да си го земеш.

Biljana_Gjorbunarska
14-04-11, 13:16
Защо бил наречен сърбско-албански езика в четириязичника?
Защото бил србски от Албания.
Западна Македония според тогавашните разбирания била част от Албания.
Ето нещо , можеби непознато на Хитър Пейо.

Мыяки же все ведут свое происхождение од своего "славного паше Скендер-бега бана" и назмвают-то себя албанцами, хотя они по язикы не албанци а Славяне, шкьяи.[38].

http://makedonija.rastko.net/delo/11724
Гане Тодоровски
За и против „Веда Словена“
Годишен зборник на Универзитетот во Скопје, 19, 1967, стр. 393-444.

Biljana_Gjorbunarska
14-04-11, 13:18
Поим немате.

Ехеееееее.
Земи прочети ги Триязичника и Четириязичника пък тогава дойди да ме учиш мене.

Итар Пејо
14-04-11, 14:08
Билјано, оди просветувај на друго место, не сили се, на ниту едно од прашањата не си одговорила а самобендисана си. Јас немам намера да те учам, сама научи си. Велат не се правело од евла свирче. Ниту од пропагандист научник.
Да ти ги повторам со ред прашањата? Па и упатсво за употреба ти дадов. Поарна насока не може.

Ајде едно по едно: Кои се тие Македонци на кои им е мајчин јазик Албанскиот?

Да пробаме прекутрупа. Од поинтересниве.

Biljana_Gjorbunarska
14-04-11, 14:15
Тука темата е за Пулевски. Ако не си ги чел неговите дела си е твой проблем.
Ајде едно по едно: Кои се тие Македонци на кои им е мајчин јазик Албанскиот?
Ти ако знаеш кажи. Защо мене ще ме питаш?

Итар Пејо
14-04-11, 14:24
Тука темата е за Пулевски. Ако не си ги чел неговите дела си е твой проблем.

Ти ако знаеш кажи. Защо мене ще ме питаш?

Билјано, нели не сакаше јас да те учам? Па ти ли си онаа што се силеше од претходниот пост? Јака женска како тебе, не смее да не знае вакво нешто. Не најде изгледа на интернет? Е сега долга предигра. Оти се силиш. Помош бр.2 комшии на Пулевски, а соплеменици.

Пази богати, се знаете за нас, а не сте знаеле дека има и Македонци со мајчин јазик Албански?!

Ти велам со Родопите да си се бавиш. Ако ме викнеш и мене, има заедно во Чевермето на Помпорово цело јагне да изедам. Батали Македонија, премногу ви е комплицирана за да ја сфатите.

Помош бр. 3 : Познат писател... (следува)

filip
14-04-11, 14:29
шкрети

Итар Пејо
14-04-11, 14:38
шкрети

Молчи бре, Мијак! Ми ја расипа предиграва. Знам дека знаеш. Трај си.

дуле узунов
14-04-11, 14:42
Но, освен со оружје, Пулевски се борел и преку пишаниот збор. Не помалку е значајна неговата културно-национална дејност како учебникар, лексикограф, граматичар, поет, фолклорист, етнограф и историчар. Негово првопечатено дело е "Речникот од четири јазика", објавено во Белград во 1873 година. Тоа е всушност петјазичник, бидејќи во колоната на српскиот јазик дава лексички материјал од двата блиски, но сепак различни јазика: македонскиот и српскиот. Втората публикувана книга на Пулевски е "Речникот од три јазика", објавена исто така во Белград во 1875 година. Ова дело е особено значајно поради јасната концепција и отворено изнесената идеја за татковината Македонија, за македонскиот народ и македонскиот јазик како посебни во словенскиот свет. Со тоа се претставува како прв јавен афирматор на македонската национална свест и меѓник меѓу две етапи во македонската културно-национална историја.

дуле узунов
14-04-11, 14:45
Пн,
Што је Србин и какво је това име кажими да знам?
Од.
Србин је име, христијанско и мушко, а срби се мнозина, иљи имиња,
иљи људи а србиновци је ку^а која се зовед така. !
Пн.
Што је Србија иљи Србадија.

Србија је многу делови земја, каде живувајед тије људи, који су до-
сељени од север у Иљирик римски.
Пн.
Који се тије делови кажи ми ако знајеш.
У Јевропа у Иљирику римском зачевши.
а.Бачка, Банат, Стрем, Хорватска, овије се у' аустријском царству
б, Расија, Шумадија, Мачва, тије се у књажевини Србији.
в, Босна, ЕрЦегована, Горња мисија Захолмија, Рагуза, Албанија и Македонија тије се у царству турском, и под вдаденијем његовог вељаче-
ства Елив шанди Султан Абдул Азис Азамет.
г, Књјажество Црна Гора на Цетињје.
Овије се именувајед од севјера пришедши славјани иљи северјански
станишта. !

Biljana_Gjorbunarska
17-06-11, 12:11
Интересно от линкот на Афион.
http://desmond.imageshack.us/Himg836/scaled.php?server=836&filename=fridman.png&res=medium

Секой што живее во Македонийа се вика Македонец!!!

афион
17-06-11, 12:12
Срцка кога сечиш со тоа ножицата ,сечи до крај, да видиш што вели авторот подолу :)

Biljana_Gjorbunarska
17-06-11, 12:13
Авторот си вели што му одговара на пропагандата. Ме интересира преводот на реченицата.

афион
17-06-11, 12:13
А го заборави и оној дел за с.македонски :)

Biljana_Gjorbunarska
17-06-11, 12:16
Вашите дебрани во София го побугариле.

"Дебарски глас" - 1911

http://desmond.imageshack.us/Himg690/scaled.php?server=690&filename=pulewski.png&res=medium

афион
17-06-11, 12:28
Такви биле времињата.

дуле узунов
17-06-11, 12:42
Такви биле времињата.
1911 г. не беше ли по време на хуриетот?

афион
17-06-11, 13:21
Ама и тие се искурназија , Хуриетот е во 1908 година, а вие по 1908 година имате независна Бугарија .

дуле узунов
17-06-11, 13:59
Ама и тие се искурназија , Хуриетот е во 1908 година, а вие по 1908 година имате независна Бугарија .
Говорим не за моментот на обjававане на хуриетот, а за периодот на неговата валидност. Мислим што до 1910-11 година формално се уште е била валидна паролата "хуриет" (слобода).
По тоа време е издаван весник "Дебарски глас"... Можел е да пише што Пулевски е роден од родители Македонци.

афион
17-06-11, 15:13
Дебарски глас се издава во Државата Бугарија , а Хуриетот важи за Отоманската Империја :)

LAMER
17-06-11, 15:33
Дебарски глас се издава во Државата Бугарија , а Хуриетот важи за Отоманската Империја :)

И това е издадено в държавата България.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/bg/b/b9/Misirkov-ZaMakedonskiteRaboti.jpg
Що за довод е това ?:hmmm:

афион
17-06-11, 17:03
Издадено , но потоа забрането, а дневните весници се во друг сектор на државна цензура.

Biljana_Gjorbunarska
25-08-11, 13:23
http://img829.imageshack.us/img829/8357/82627726.png
http://img811.imageshack.us/img811/1713/29949090.png
Српскоалбански йазик!!!

Andrej
25-08-11, 15:13
ДЕБИЛ кој едвај бугарски знае оценува јазици ... Е ваков ДЕБИЛИЗАМ само од бугари можеш да очекуваш....

Biljana_Gjorbunarska
25-08-11, 15:16
Дебилизъм, мобилизам, това е положението. Пулевски знаел, че неговия език е српскоалбански.
След 2 години го преименувал на с.македонски, ама пак Македония и Албания са му в Сърбадия.
http://www.forum.idividi.com.mk/uploads/2009/20090815_103116_%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4.bmp
http://www.forum.idividi.com.mk/uploads/2009/20090815_103144_%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B41.bm p

LAMER
25-08-11, 15:16
ДЕБИЛ кој едвај бугарски знае оценува јазици ... Е ваков ДЕБИЛИЗАМ само од бугари можеш да очекуваш....

Андрюха е не пише ли сръбскоалбански ? Що толкова нерви що толкова злоба и обиди ? Не можеш ли просто да приемеш очевидното ?

Andrej
25-08-11, 15:30
Дебилизъм, мобилизам, това е положението. Пулевски знаел, че неговия език е српскоалбански.
След 2 години го преименувал на с.македонски, ама пак Македония и Албания са му в Сърбадия.
http://www.forum.idividi.com.mk/uploads/2009/20090815_103116_%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4.bmp
http://www.forum.idividi.com.mk/uploads/2009/20090815_103144_%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B41.bm p

И тука пишува дека јазикот е србо албански .... Ај пробај да преведеш тука што пишува малку да се насмееме ...

Biljana_Gjorbunarska
25-08-11, 15:33
И тука пишува дека јазикот е србо албански .... Ај пробај да преведеш тука што пишува малку да се насмееме ...
Не тука, бе Андро, в Четириязичникот.
Тука друго пишува.
Македония е в Сърбия. Нали така? Ти ако превеждаш друго, дай да видиме.

Andrej
25-08-11, 15:36
Ај баш преведи ми каде пишува дека Македонија е во Србија....

Biljana_Gjorbunarska
25-08-11, 15:41
От с.македонски на македонски ли искаш или на татарлански?

Andrej
25-08-11, 15:45
ДЕБИЛ ГЛУПАВ БУГАРСКИ погоре Пулевски ги објаснува кои се деловите од ИЛИРИК РИМСКИ во кој се населени србите....

Бачка Банат Срем Хрватска и Далмација кои тогаш потпаѓале под австорунгарија
Рашка, шумадија Мачва КОИ СЕ ВО СРБИЈА
Босна и херцеговина, горна мизија Захолија Рагуза Албанија и Македонија кои се под контрола на султан Азамет
Кнежевство Црна гора и Цетиње.....


Сето тоа се делови од ИЛИРИК РИМСКИ ВО КОИ СЕ НАСЕЛИЛЕ СРБИТЕ ... А не делови од Србија....

Ај со другите преводи да се посмееме со твоето познавање на македонскиот јазик ....

LAMER
25-08-11, 15:49
КОИ СЕ ВО СРБИЈА


Изтървал си думата "държава" :hoho:

ПиринМК
25-08-11, 16:01
Интересно от линкот на Афион.
http://desmond.imageshack.us/Himg836/scaled.php?server=836&filename=fridman.png&res=medium

Секой што живее во Македонийа се вика Македонец!!!

Виж колко хубаво само. Де да беше така и в България нямаше да има хиляда възраждания ,кое със заблуда, кое насила, нямаше да избивате , преселвате, изселвате милиони хора.

LAMER
25-08-11, 16:30
Виж колко хубаво само. Де да беше така и в България нямаше да има хиляда възраждания ,кое със заблуда, кое насила, нямаше да избивате , преселвате, изселвате милиони хора.

Стигна до там , че да ти е хубаво Македония да е албано-македонска територия ?
И всичко това щото са те излъгали, че българите ядът малки деца ?

:D:D:D

Andrej
25-08-11, 16:44
Изтървал си думата "държава" :hoho:

Каква држава бре Ламер...

Србија е земја од многу делови каде живеат тие луѓе ... И ги реди земјите во кои живеат србите.... Не спомнува никаде држава ...

LAMER
25-08-11, 17:17
Каква држава бре Ламер...
В превода си си написъл КОИ СЕ ВО СРБИЈА

А то е княжевини Сърбиу.

Та Пулевски изрежда кои сръбски земи са в тогавашната сръбска държава и кои са извън нея. Ама ти си твърде промит мозък за да го видиш, въпреки че ще ти извади очите.

Andrej
25-08-11, 17:46
Пулвески говори за земји во кои се населени СРБИ ... Не за земји кои се во или вон Србија... Некои земји НИКОГАШ не биле дел од Србија ...

А Рашка и Мачва се во СРБИЈА... Значи во Рашка и Мачва живеат срби ... А Србија ако не се лажам кога е издаден речникот не била сеуште кнежевина туку само уживала автономија ...

Инаку јасен ми е ставот ваш и српски дека кај што живеат срби или бугари е србија или бугарија, ама за Пулвески не е така, зашто напишал каде живеат Галичани ама не ги ставил тие територии во Македонија ...

LAMER
26-08-11, 12:57
Пулвески говори за земји во кои се населени СРБИ ... Не за земји кои се во или вон Србија... Некои земји НИКОГАШ не биле дел од Србија ...

А Рашка и Мачва се во СРБИЈА... Значи во Рашка и Мачва живеат срби ... А Србија ако не се лажам кога е издаден речникот не била сеуште кнежевина туку само уживала автономија ...

Инаку јасен ми е ставот ваш и српски дека кај што живеат срби или бугари е србија или бугарија, ама за Пулвески не е така, зашто напишал каде живеат Галичани ама не ги ставил тие територии во Македонија ...

Пак не позна Андрюха.
Въпроса е "Що е Сърбия или Сърбария?
И дедо пульо отговора "Сърбия е земя с много дялове...."
Следващия въпрос "Кои са тези дялове?"
Дядо пульо изрежда дяловете...

Другото са си твои интерпретации и фантазии.
Андрюха не го разбираш С.македонския език явно.:hoho:

Andrej
26-08-11, 13:37
Ламер и по твоет СРБИЈА се наоѓа во СРБИЈА... ГЕНИЈАЛНО ....

Andrej
26-08-11, 13:39
Овој Пулевски бил многу незгоден човек... Ај што српскиот јазик не го признавал за словенски, дури се занесувал дека бугарскиот е близок на рускиот

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/pulevski1.jpg

Пак РУСИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ